Previous memberships

* Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2003. a. korralduse nr 788-k "Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseisu kinnitamine" muutmine: Kinnitada Eesti Kultuurkapitali nõukogu esimeheks kultuuriminister /Vastu võetud 19.05.2005/

2013–2015

Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2013. a. korraldusega nr 553)
Minister of Culture foreman of the committee - Indrek Saar (since 9.04.2015)
Minister of Culture foreman of the committee - Urve Tiidus (12.12.2013 - 9.04.2015)

 
Kristiina Garancis representative of drama foundation
Raimo Jõerand representative of film foundation
Krista Kaer representative of literature foundation
Kalle Komissarov representative of architecture foundation
Enn Kunila representative named by the Ministry of Culture
Marju Kõivupuu representative of folk culture foundation
Allar Levandi representative of sports foundation (until 4.02.2015)
Are Eller representative of sports foundation (since 5.02.2015)
Anu Liivak representative of art foundation
Marje Lohuaru representative of music foundation
Lemmi Oro representative named by the Ministry of Finance

 2011–2013

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2011. a. korraldusega nr 528; avaldamismärge: RT III, 13.12.2011, 3)

Minister of Culture foreman of the committee - Urve Tiidus (4.12.2013 - 12.12.2013)
Minister of Culture
foreman of the committee - Rein Lang (until 4.12.2013)
Tea Varrak representative named by the Ministry of Finance
Kristiina Garancis representative of drama foundation
Reet Hääl
(until 4.04.2013)
representative of sports foundation
Allar Levandi
(since 4.04.2013; 
kinnitatud Vabariigi Valitsuse
korraldusega nr 528, 4.04.2013;
avaldamismärge: RT III, 09.04.2013, 10)
representative of sports foundation
Ants Johanson representative of folk culture foundation
Krista Kaer representative of literature foundation
Indrek Kasela representative named by the Ministry of Culture
Kalle Komissarov representative of architecture foundation
Anu Liivak representative of art foundation
Marje Lohuaru representative of music foundation
Riina Sildos representative of film foundation

2009–2011

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a korraldusega nr 543; avaldamismärge: RTL 2009, 93, 1375)

Minister of Culture
foreman of the committee - Laine Jänes
(until 5.04.2011)
Minister of Culture
foreman of the committee - Rein Lang
(since 6.04.2011)
Reet Hääl representative of sports foundation
Ants Johanson representative of folk culture foundation
Enn Kunila representative named by the Ministry of Culture
Epp Lankots representative of architecture foundation
Lylian Meister representative of art foundation
Kalju Orro
(until 18.02.2010)
representative of drama foundation
 
Ülo Pikkov representative of film foundation
Aarne Saluveer                         representative of music foundation
Tea Varrak representative named by the Ministry of Finance
Märt Väljataga                           representative of literature foundation
Kaarel Oja
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse
18. veebruari 2010. a. korraldusega nr 51;
avaldamismärge: RTL 2010, 9, 166)                                               
representative of drama foundation
 

2007–2009

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a korraldusega nr 583; avaldamismärge: RTL 2008, 1, 10)

Minister of Culture
foreman of the committee - Laine Jänes
Enn Kunila representative named by the Ministry of Culture
Märt Kivine representative named by the Ministry of Finance
Signe Siim representative of literature foundation
Kersti Tiik representative of art foundation
Liina Jänes representative of architecture foundation
Ilmar Raag representative of film foundation
Olav Ehala representative of music foundation
Kalju Komissarov                           representative of drama foundation
Toomas Lõhmuste representative of folk culture foundation
Oliver Kruuda representative of sports foundation

2005–2007

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2005. a korraldusega nr 774; avaldamismärge: RTL 2005, 118, 1859)

Minister of Culture
foreman of the committee - Raivo Palmaru
(until 4.04.2007)
Minister of Culture
foreman of the committee - Laine Jänes  
(since 5.04.2007)
Hannes Tamjärv                                                            
representative named by the Ministry of Culture
Tauno Tats
(until 28.06.2007)
representative named by the Ministry of Finance
Märt Kivine
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse
28. juuni 2007. a. korraldusega nr 318;
avaldamismärge: RTL 2007, 57, 1030)
 representative named by the Ministry of Finance
 
Märt Väljataga representative of literature foundation
Lylian Meister representative of art foundation  
Karin Paulus representative of architecture foundation
Ilmar Raag representative of film foundation
Olav Ehala representative of music foundation
Kalju Komissarov representative of drama foundation
Riin Kivinurm               representative of folk culture foundation
Hanno Tomberg
(until 28.06.2007)
representative of sports foundation
Oliver Kruuda
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse
28. juuni 2007. a. korraldusega nr 318;
avaldamismärge: RTL 2007, 57, 1030)
representative of sports foundation

2003–2005

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2003. a. korraldusega nr 788; avaldamismärge: RTL 2003, 124, 2023)

Minister of Culture foreman of the committee - Urmas Paet
(until 12.04.2005)
Minister of Culture
foreman of the committee - Raivo Palmaru
(since 13.04.2005)
Jaan Urvet representative named by the Ministry of Culture
Tauno Tats       representative named by the Ministry of Finance
Asta Trummel representative of literature foundation
Leonhard Lapin representative of art foundation
Andres Kurg representative of architecture foundation
Riina Sildos representative of film foundation
Jaan-Eik Tulve representative of music foundation
Andres Laasik representative of drama foundation
Aarne  Saluveer  representative of folk culture foundation
Enn Veskimägi
(until 29.03.2005)
representative of sports foundation
Hanno Tomberg
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse
29. märtsi 2005. a. korraldusega nr 164;
avaldamismärge: RTL 2005, 37, 533) 
representative of sports foundation

2001–2003

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 5. detsembri 2001. a. korraldusega nr 803; avaldamismärge: RTL 2001, 130, 1909)

Minister of Culture foreman of the committee - Signe Kivi
(until 9.10.2002)
Minister of Culture
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse
9. oktoobri 2002. a korraldusega nr 666;
avaldamismärge: RTL 2002, 117, 1701)
foreman of the committee - Margus Allikmaa
(until 22.06.2003)
Minister of Culture
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse
22. juuli 2003. a korraldusega nr 454;
avaldamismärge: RTL 2003, 88, 1309)
foreman of the committee - Urmas Paet
(since 22.07.2003)
Jaan Urvet
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse
22. juuli 2003. a korraldusega nr 454;
avaldamismärge: RTL 2003, 88, 1309)
representative named by the Ministry of Culture
Aare Järvan representative named by the Ministry of Finance
Kalev Kesküla representative of literature foundation
Andres Tali
(until 9.10.2002)
representative of art foundation
Ketli Tiitsar

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse

9. oktoobri 2002. a korraldusega nr 666;

avaldamismärge: RTL 2002, 117, 1701)

representative of art foundation
Mart Kalm

(until 26.03.2002)

representative of architecture foundation
Ülar Mark
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse
26. märtsi 2002. a korraldusega nr 211;
avaldamismärge: RTL 2002, 44, 617)
representative of architecture foundation
Peep Puks representative of film foundation
René Eespere representative of music foundation
Kristiina Garancis representative of drama foundation
Ivo Eesmaa  representative of folk culture foundation
Vello Kuhi
(until 4.03.2003)
representative of sports foundation
Enn Veskimägi
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse
4. märtsi 2003. a korraldusega nr 186;
avaldamismärge: RTL 2003, 33, 505)
representative of sports foundation

1999–2001

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a korraldusega nr 1334; avaldamismärge: RTL 1999, 166, 2431)

Minister of Culture   foreman of the committee - Signe Kivi
Aare Järvan   representative named by the Ministry of Finance
Kalev Kesküla   representative of literature foundation
Tiina Käesel   representative of art foundation
Mart Kalm   representative of architecture foundation
Lauri Kärk   representative of film foundation
Olav Ehala   representative of music foundation
Indrek Saar   representative of drama foundation
Ivo Eesmaa   representative of folk culture foundation
Erika  Salumäe                                     representative of sports foundation

1997–1999

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 26. novembri 1997. a korraldusega nr 886; avaldamismärge: RT I 1997, 85, 1451)

Minister of Culture foreman of the committee - Jaak Allik
(until 4.05.1999)
Minister of Culture
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse
4. mai 1999. a korraldusega nr 529;
avaldamismärge: RTL 1999, 78, 979)
foreman of the committee - Signe Kivi
(since 4.05.1999)  
Tiit Saat representative named by the Ministry of Finance
Mall Jõgi representative of literature foundation
Ants Juske representative of art foundation
Hain Toss representative of architecture foundation
Arvo Valton representative of film foundation
Olav Ehala representative of music foundation
Ülev Aaloe representative of drama foundation
Kaido Kama representative of folk culture foundation
Valeri Maksimov
(until 16.03.1999)
representative of sports foundation
Erika Salumäe
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse
16. märtsi 1999. a korraldusega nr 355;
avaldamismärge: RTL 1999, 51, 666)
representative of sports foundation

1994–1997

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 4. novembri 1994. a korraldusega nr 875-k; avaldamismärge RT I 1994, 79, 1356)

Minister of Culture                                            foreman of the committee - Peeter Olesk
(until 16.01.1996)  
Minister of Culture
(Vabariigi Valitsuse 4. novembri 1994. a 

korralduse nr 875-k muutmine)
foreman of the committee - Jaak Allik
(since 16.01.1996)
Tiit Saat representative named by the Ministry of Finance
Märt Väljataga representative of literature foundation
Enn Põldroos
(until 16.01.1996)  
representative of art foundation
Leonhard Lapin
(since 16.01.1996; Vabariigi Valitsuse 4. novembri 1994. a 
korralduse nr 875-k muutmine)
representative of art foundation

Karin Hallas representative of architecture foundation
Jüri Tallinn representative of film foundation
Vardo Rumessen
(until 16.01.1996)  
representative of music foundation
Renè Eespere
( since 16.01.1996; Vabariigi Valitsuse 4. novembri 1994. a 
korralduse nr 875-k muutmine)
representative of music foundation

Tõnu Tepandi representative of drama foundation
Ingrid Rüütel representative of folk culture foundation
Mati Palm
(since 5.03.1996; Vabariigi Valitsuse 4. novembri 1994. a 
korralduse nr 875-k täiendamine)
representative of sports foundation