Previous memberships

* Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2003. a. korralduse nr 788-k "Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseisu kinnitamine" muutmine: Kinnitada Eesti Kultuurkapitali nõukogu esimeheks kultuuriminister /Vastu võetud 19.05.2005/

2013 - 2015

Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2013. a. korraldusega nr 553)
Kultuuriminister foreman of the committee - Indrek Saar (alates 9.04.2015)
Kultuuriminster foreman of the committee - Urve Tiidus (12.12.2013 - 9.04.2015)
Liikmed:  
Kristiina Garancis representative of drama foundation
Raimo Jõerand representative of film foundation
Krista Kaer representative of literature foundation
Kalle Komissarov representative of architecture foundation
Enn Kunila representative named by the Cultural ministry
Marju Kõivupuu representative of folk culture foundation
Allar Levandi representative of sports foundation (kuni 4. veebruar 2015)
Are Eller representative of sports foundation (alates 5. veebruar 2015)
Anu Liivak representative of art foundation
Marje Lohuaru representative of music foundation
Lemmi Oro representative named by the Financial ministry

 2011 - 2013

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2011. a. korraldusega nr 528; avaldamismärge: RT III, 13.12.2011, 3)

Kultuuriminister foreman of the committee - Urve Tiidus (alates 4.12.2013 - 12.12.2013)
Kultuuriminister
foreman of the committee - Rein Lang (kuni 4.12.2013)
Tea Varrak representative named by the Financial ministry
Kristiina Garancis representative of drama foundation
Reet Hääl
(kuni 4. aprill 2013)
representative of sports foundation
Allar Levandi
(alates 4. aprill 2013,
kinnitatud Vabariigi Valitsuse
korraldusega nr 528, 4.04.2013;
avaldamismärge: RT III, 09.04.2013, 10)
representative of sports foundation
Ants Johanson representative of folk culture foundation
Krista Kaer representative of literature foundation
Indrek Kasela representative named by the Cultural ministry
Kalle Komissarov representative of architecture foundation
Anu Liivak representative of art foundation
Marje Lohuaru representative of music foundation
Riina Sildos representative of film foundation

2009 - 2011

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a. korraldusega nr 543; avaldamismärge: RTL 2009, 93, 1375)

Kultuuriminister
(kuni 5. aprill 2011)
foreman of the committee - Laine Jänes
(kuni 5. aprill 2011)
Kultuuriminister
(alates 6. aprillist 2011)
foreman of the committee - Rein Lang
(alates 6. aprillist 2011)
Reet Hääl representative of sports foundation
Ants Johanson representative of folk culture foundation
Enn Kunila representative named by the Cultural ministry
Epp Lankots representative of architecture foundation
Lylian Meister representative of art foundation
Kalju Orro
(kuni 18. veebruar 2010)
representative of drama foundation
 
Ülo Pikkov representative of film foundation
Aarne Saluveer                         representative of music foundation
Tea Varrak representative named by the Financial ministry
Märt Väljataga                           representative of literature foundation
Kaarel Oja
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse
18. veebruari 2010. a. korraldusega nr 51;
avaldamismärge: RTL 2010, 9, 166)                                               
representative of drama foundation
 

2007 - 2009

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a. korraldusega nr 583; avaldamismärge: RTL 2008, 1, 10)

Kultuuriminister                                                            
foreman of the committee - Laine Jänes
Enn Kunila representative named by the Cultural ministry
Märt Kivine representative named by the Financial ministry
Signe Siim representative of literature foundation
Kersti Tiik representative of art foundation
Liina Jänes representative of architecture foundation
Ilmar Raag representative of film foundation
Olav Ehala representative of music foundation
Kalju Komissarov                           representative of drama foundation
Toomas Lõhmuste representative of folk culture foundation
Oliver Kruuda representative of sports foundation

2005 – 2007

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2005. a. korraldusega nr 774; avaldamismärge: RTL 2005, 118, 1859)

Kultuuriminster                                                
(kuni 4. aprill 2007)
foreman of the committee - Raivo Palmaru
(kuni 4. aprill 2007)
Laine Jänes
(alates 5. aprillist 2007)
foreman of the committee
(alates 5. aprillist 2007)
Hannes Tamjärv                                                            
representative named by the Cultural ministry
Tauno Tats
(kuni 28. juuni 2007)
representative named by the Financial ministry
Märt Kivine
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse
28. juuni 2007. a. korraldusega nr 318;
avaldamismärge: RTL 2007, 57, 1030)
 
representative named by the Financial ministry
 
Märt Väljataga representative of literature foundation
Lylian Meister representative of art foundation  
Karin Paulus representative of architecture foundation
Ilmar Raag representative of film foundation
Olav Ehala representative of music foundation
Kalju Komissarov representative of drama foundation
Riin Kivinurm               representative of folk culture foundation
Hanno Tomberg
(kuni 28. juuni 2007)
representative of sports foundation
Oliver Kruuda
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse
28. juuni 2007. a. korraldusega nr 318;
avaldamismärge: RTL 2007, 57, 1030)
representative of sports foundation

2003 – 2005

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2003. a. korraldusega nr 788; avaldamismärge: RTL 2003, 124, 2023)

Kultuuriminster                                                               
(kuni 12. aprill 2005)                              
foreman of the committee - Urmas Paet
(kuni 12. aprill 2005)
Raivo Palmaru
(alates 13. aprillist 2005)
nõukogu esimees
(alates 13. aprillist 2005)
Jaan Urvet representative named by the Cultural ministry
Tauno Tats       representative named by the Financial ministry
Asta Trummel representative of literature foundation
Leonhard Lapin representative of art foundation
Andres Kurg representative of architecture foundation
Riina Sildos representative of film foundation
Jaan-Eik Tulve representative of music foundation
Andres Laasik representative of drama foundation
Aarne  Saluveer                           representative of folk culture foundation
Enn Veskimägi
(kuni 29. märts 2005)
representative of sports foundation
Hanno Tomberg
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse
29. märtsi 2005. a. korraldusega nr 164;
avaldamismärge: RTL 2005, 37, 533)                                   
representative of sports foundation

2001 – 2003

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 5. detsembri 2001. a. korraldusega nr 803; avaldamismärge: RTL 2001, 130, 1909)

Kultuuriminister                                                            
(kuni 9. oktoober 2002)
foreman of the committee - Signe Kivi
(kuni 9. oktoober 2002)
Kultuuriminister
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse
9. oktoobri 2002. a. korraldusega nr 666;
avaldamismärge: RTL 2002, 117, 1701)
foreman of the committee - Margus Allikmaa
(kuni 22. juuli 2003)
Urmas Paet
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse
22. juuli 2003. a. korraldusega nr 454;
avaldamismärge: RTL 2003, 88, 1309)
foreman of the committee
(alates 22. juuli 2003)
Jaan Urvet
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse
22. juuli 2003. a. korraldusega nr 454;
avaldamismärge: RTL 2003, 88, 1309)
representative named by the Cultural ministry
Aare Järvan representative named by the Financial ministry
Kalev Kesküla representative of literature foundation
Andres Tali
(kuni 9. oktoober 2002)
representative of art foundation
Ketli Tiitsar

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse

9. oktoobri 2002. a. korraldusega nr 666;

avaldamismärge: RTL 2002, 117, 1701)

representative of art foundation
Mart Kalm

(kuni 26. märts 2002)

representative of architecture foundation
Ülar Mark
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse
26. märtsi 2002. a. korraldusega nr 211;
avaldamismärge: RTL 2002, 44, 617)
representative of architecture foundation
Peep Puks representative of film foundation
René Eespere representative of music foundation
Kristiina Garancis representative of drama foundation
Ivo Eesmaa                                     representative of folk culture foundation
Vello Kuhi
(kuni 4. märts 2003)
representative of sports foundation
Enn Veskimägi
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse
4. märtsi 2003. a. korraldusega nr 186;
avaldamismärge: RTL 2003, 33, 505)
representative of sports foundation

1999 – 2001

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a. korraldusega nr 1334; avaldamismärge: RTL 1999, 166, 2431)

Kultuuriminister                                                            
  foreman of the committee - Signe Kivi
Aare Järvan   representative named by the Financial ministry
Kalev Kesküla   representative of literature foundation
Tiina Käesel   representative of art foundation
Mart Kalm   representative of architecture foundation
Lauri Kärk   representative of film foundation
Olav Ehala   representative of music foundation
Indrek Saar   representative of drama foundation
Ivo Eesmaa   representative of folk culture foundation
Erika  Salumäe                                     representative of sports foundation

1997 – 1999

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 26. novembri 1997. a. korraldusega nr 886; avaldamismärge: RT I 1997, 85, 1451)

Kultuuriminister                                                              
(kuni 4. mai 1999)
foreman of the committee - Jaak Allik
(kuni 4. mai 1999)
Kultuuriminister
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse
4. mai 1999. a. korraldusega nr 529;
avaldamismärge: RTL 1999, 78, 979)
foreman of the committee - Signe Kivi
(alates 4. mai 1999)  
Tiit Saat                                             representative named by the Financial ministry
Mall Jõgi representative of literature foundation
Ants Juske representative of art foundation
Hain Toss representative of architecture foundation
Arvo Valton representative of film foundation
Olav Ehala representative of music foundation
Ülev Aaloe representative of drama foundation
Kaido Kama representative of folk culture foundation
Valeri Maksimov
(kuni 16. märts 1999)
representative of sports foundation
Erika Salumäe
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse
16. märtsi 1999. a. korraldusega nr 355;
avaldamismärge: RTL 1999, 51, 666)
representative of sports foundation

1994 – 1997

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 4. novembri 1994. a. korraldus nr 875-k; avaldamismärge RT I 1994, 79, 1356)

Kultuuriminster
(kuni 16. jaanuar 1996)                                           
foreman of the committee - Peeter Olesk
(kuni 16. jaanuar 1996)  
Kultuurimister                                                                  
(Vabariigi Valitsuse 4. novembri 1994. a.
korralduse nr 875-k muutmine)
foreman of the committee - Jaak Allik
(alates 16. jaanuar 1996)
Tiit Saat representative named by the Financial ministry
Märt Väljataga representative of literature foundation
Enn Põldroos
(kuni 16. jaanuar 1996)  
representative of art foundation
Leonhard Lapin
(Vabariigi Valitsuse 4. novembri 1994. a.
korralduse nr 875-k muutmine)
representative of art foundation
(alates 16. jaanuar 1996)  
Karin Hallas representative of architecture foundation
Jüri Tallinn representative of film foundation
Vardo Rumessen
(kuni 16. jaanuar 1996)  
representative of music foundation
Renè Eespere
(Vabariigi Valitsuse 4. novembri 1994. a.
korralduse nr 875-k muutmine)
representative of music foundation
(alates 16. jaanuar 1996)
Tõnu Tepandi representative of drama foundation
Ingrid Rüütel representative of folk culture foundation
Mati Palm
(Vabariigi Valitsuse 4. novembri 1994. a.
korralduse nr 875-k täiendamine)
representative of sports foundation
(alates 5. märts 1996)