Järvamaa ekspertgrupi koosseis 2015-2017

(kinnitatud 21. aprillil 2015. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 5/2015 - S09)

Liige                     Liikmekandidaadiks esitaja                                         
Kaarel Aluoja  aseesimees   Eesti Muusikaõpetajate Sümfooniaorkester MTÜ  
Mati Sadam esimees Järvamaa Spordiliit, Spordiklubi Väätsa
Aune Suve-Kütt   Kultuuri- ja haridusselts Üksmüts MTÜ  
Toomas Tammik    SA Maaspordikeskus  
Silvi Tumanskaja   MTÜ Igaühele Midagi

   
2016. a IV vooru esitatud taotluste tulemused avalikustatakse  2017. aasta jaanuarikuus meie koduleheküljel ning ajalehes Sirp.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta