Läänemaa ekspertgrupi koosseis 2015-2017

(kinnitatud 21. aprillil 2015. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 5/2015 - S09)

Liige                                       Liikmekandidaadiks esitaja                                         
Ingrid Arro aseesimees Haapsalu Kontserdiühing MTÜ, C. Kreegi nim Haapsalu Muusikakool
Mairi Grossfeldt   T-Stuudio MTÜ, Läänemaa Ühisgümnaasium
Helle Kaljusaar esimees Lääne Maakonna Keskraamatukogu
Ülle Lass   Lääne Maakonna Spordiliit Läänela
Tiiu Tulvik   Läänemaa Tantsujuhtide Ühendus, Noarootsi Rahvaselts MTÜ  


   
2016. a IV vooru esitatud taotluste tulemused avalikustatakse  2017. aasta jaanuarikuus meie koduleheküljel ning ajalehes Sirp.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta