Eelarved

Eesti Kultuurkapitali eelarve kajastab Kultuurkapitali kogutulusid ja -kulusid.
Eelarvestamisel on lähtutud Eesti riigi eelarvestrateegiast, eelarveaasta riigieelarve mahust, Eesti Vabariigi kultuuripoliitikast, Eesti Kultuurkapitali seadusest, eesmärkidest ja eelarve ettevalmistamise nõuetest. Kultuurkapitali eelarve sätestab Kultuurkapitali tulude moodustumise ja jaotamise põhimõtted, stipendiumideks, preemiateks ja toetusteks eraldatavate summade suurused ning halduskuludeks eraldatavad summad.

Kultuurkapitali eelarved aastate lõikes:

2017/2016 /20152014  /  2013  / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006  / 2005 / 2004
   
2017. a II vooru taotluste esitamise tähtaeg on 22. mail.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta