Kultuurkapitali struktuurijoonis

Image: /photos/20141014120647295_0001.jpg?1413277951068
     


                                          

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                          

                                                                   

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                          

                                         


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta