Kultuurkapitali struktuurijoonis

Image: /photos/20141014120647295_0001.jpg?1413277951068
     


                                          

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                          

                                                                   

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                          

                                         

     2016. a III vooru esitatud taotluste vastused selguvad hiljemalt oktoobri teise nädala lõpuks

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta