Kultuurkapitali struktuurijoonis

Image: /photos/20141014120647295_0001.jpg?1413277951068
     


                                          

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                          

                                                                   

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                          

                                         

   
2016. a IV vooru esitatud taotluste tulemused avalikustatakse  2017. aasta jaanuarikuus meie koduleheküljel ning ajalehes Sirp.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta