Sihtkapitali nõukogusse kuulub seitse vastaval kultuurialal tegutsevat isikut, kelle on esitanud selle kultuuriala ühendused. Sihtkapitalide liikmed täidavad oma ülesandeid kuni uue koosseisu kinnitamiseni. Sama isik võib järjest kuuluda sihtkapitali nõukogu kahte koosseisu. Sihtkapitali nõukogu koosseisu kinnitab kultuuriminister. 

Arhitektuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2015-2017

(kinnitatud 6. novembril 2015 kultuuriministri käskkirjaga nr 227)

Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Eero Jürgenson           esimees
Eesti Sisearhitektide Liit, Eesti Arhitektide Liit                  
Ingrid Ruudi aseesimees
Eesti Arhitektuurimuuseum, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing, Eesti Kunstiakadeemia  
Monika Järg                                  Eesti Disainerite Liit                     
Marika Lõoke                                     Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Arhitektide Liit
Peeter Pere                                      Eesti Kunstiakadeemia
Paco Ulman
Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Arhitektide Liit
Karin Bachmann   Eesti Arhitektide Liit
   

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta