Helikunsti sihtkapital ootab 22. augustiks ettepanekuid pedagoogi tunnustuspreemiale!

Preemia eesmärk on tunnustada pühendumist erialasele tegevusele ja muusikaalase hariduse jätkusuutlikku õpetamist.

Igal aastal määratakse kuni viis pedagoogi tunnustuspreemiat, mille suurus on a 800 eurot.
Ettepanekuid pedagoogi tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada muusikakoolid. 

Iga muusikakool võib esitada ühe kandidaadi.

Preemia määramise ettepanek esitatakse sihtkapitalile e-kulka kaudu 22. augustiks
Ettepanek peab sisaldam esitatud kandidaadi CV-d ning õppeasutuse sisulist soovituskirja koos õpilaste saavutuste loeteluga.

Pedagoogi tunnustuspreemia määrab helikunsti sihtkapitali nõukogu saabunud ettepanekute alusel.

Lisainfo Kerli Kasak 699 9161; kerli.kasak@kulka.ee

   
2016. a IV vooru esitatud taotluste tulemused avalikustatakse  2017. aasta jaanuarikuus meie koduleheküljel ning ajalehes Sirp.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta