Helikunsti sihtkapital ootab 21. augustiks ettepanekuid pedagoogi tunnustuspreemiale!

Preemia eesmärk on tunnustada pühendumist erialasele tegevusele ja muusikaalase hariduse jätkusuutlikku õpetamist.
Igal aastal määratakse kuni viis pedagoogi tunnustuspreemiat, mille suurus on a 800 eurot.
Ettepanekuid pedagoogi tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada muusikakoolid. Iga muusikakool võib esitada ühe kandidaadi.
Preemia määramise ettepanek esitatakse sihtkapitalile E-KULKA kaudu 21. augustiks.
Ettepanek peab sisaldama esitatud kandidaadi CV-d ning õppeasutuse sisulist soovituskirja koos õpilaste saavutuste loeteluga.
Pedagoogi tunnustuspreemia määrab helikunsti sihtkapitali nõukogu saabunud ettepanekute alusel.

   
2017. a II vooru taotluste esitamise tähtaeg on 22. mail.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta