Rahaliste vahendite jaotamise põhimõtted 

Helikunsti sihtkapital toetab professionaalset muusikakultuuri sh:

 • eelistatult projekte, mis toimuvad taotluste esitamise tähtajale järgneval kvartalil; projektipõhiste muusikaürituste korraldamist eraõiguslike ja riiklike korraldajate poolt;
 • noorte muusikute koolitust, sh statsionaarset kõrgkooliõpet välismaal;
 • noorte muusikute osavõttu rahvusvahelistest konkurssidest;
 • Eestis toimuvate meistrikursuste korraldamist; 
 • loome- ja teadusalast tegevust, loovisikuid - interpreete, heliloojad, arranžeerijaid,
 • muusikateadlasi jt., nende loomingulist tegevust ja enesetäiendamist stipendiumide ja auhindadega;
 • eesti heliloomingu ja interpretatsioonikunsti jäädvustamist ja levitamist;
 • ühinguid ja institutsioone, mille eesmärgiks on muusikakultuuri edendamine;
 • muusikaalast rahvusvahelist suhtlust;
 • muusikainventari ostmist juriidilistele isikutele;
 • teenekaid muusikategelasi;
 • muusikategelaste mälestuse jäädvustamist; 
 • reisikulude taotlemisel on kohustuslik reisi katkemise kindlustus 

Muusikaürituste korraldamise taotlusele lisada:

 • sisuline kirjeldus, 
 • tegevuskava ja ajaplaan (sh sündmuste toimumise kuupäevad ning asukohad), (lisatud 16.12.2013)
 • kontsertide arv, kava ja detailne eelarve (sh piletitulu, prognoositav külastajate arv), (lisatud 16.12.2013)
 • korduvalt toimunud ürituste puhul ka eelnev külastajate arv, (lisatud 16.12.2013)
 • honoraride jaotus ning soovitavalt esinejate nimed (lisatud 16.12.2013)

CD/DVD salvestamise/väljaandmise taotlusele lisada:

 • loend, mida salvestatakse (tracklist), võimalusel lisada olemasolevate salvestuste näidised; 
 • kavandatavad tegevused ning tulemused, planeeritav tiraaž, levitamise plaan.

Õpingutoetuse taotlusele lisada:

 • kinnituskiri vastuvõtvalt õppeasutuselt 
 • õpetajate soovituskirjad (soovituslik)
 • CV (kohustuslik) (lisatud 16.12.2013)
Õppetoetuse taotlusi võib reeglina esitada üks kord semestri jooksul.

Sihtkapital ei toeta:

 • taotlusi, millel puudub projekti sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve;
 • aruandevõlglasi;
 • taotlejaid, kes on varem kasutanud raha ebaotstarbekalt; 
 • amatöör- ja hobitegevust; 
 • alg- ja kesktasemel muusikaõpinguid Eestis ning välismaal;
 • muusikainventari soetamist üksikisikutele
Kinnitatud helikunsti sihtkapitali koosoleku protokolliga nr 15/2013-S05,16. detsembril 2013

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist 

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta