Aastane õppestipendium õpinguteks välismaa kõrgkoolis  3000 eurot


Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada 20. veebruariks helikunsti sihtkapitalile vormikohane taotlus, millele lisada:
  • kinnituskiri koolist
  • õpetaja/õppetooli sisuline soovituskiri
  • elulookirjeldus (professionaalne CV) 

Helikunsti sihtkapital annab välja kuus aastast õppestipendiumi õpinguteks välismaa kõrgkoolis.
Stipendium makstakse välja korraga.
   
2016. a IV vooru esitatud taotluste tulemused avalikustatakse  2017. aasta jaanuarikuus meie koduleheküljel ning ajalehes Sirp.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta