Aastane õppestipendium õpinguteks välismaa kõrgkoolis  3000 eurot


Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada 20. veebruariks helikunsti sihtkapitalile vormikohane taotlus, millele lisada:
  • kinnituskiri koolist
  • õpetaja/õppetooli sisuline soovituskiri
  • elulookirjeldus (professionaalne CV) 

Helikunsti sihtkapital annab välja kuus aastast õppestipendiumi õpinguteks välismaa kõrgkoolis.
Stipendium makstakse välja korraga.
   
2017. a II vooru taotluste esitamise tähtaeg on 22. mail.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta