Loomestipendium 1000 eurot 

Stipendiumi eesmärk on võimaldada pühendumist loomingulisele tegevusele

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada 20. veebruariks ja/ või 20. maiks ja/ või  20. augustiks ja/ või 20. novembriks helikunsti sihtkapitalile vormikohane  taotlus, millele lisada:

  • loominguline plaan stipendiumi perioodiks
  • elulookirjeldus (loominguline CV)

Sihtkapital annab välja kuni kümme loomestipendiumi.
Stipendium makstakse välja korraga.
   
2017. a II vooru taotluste esitamise tähtaeg on 22. mail.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta