Pedagoogistipendium 800 eurot

Stipendiumi eesmärk on tunnustada muusikaalase hariduse jätkusuutlikku õpetamist 

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb muusikakoolidel esitada 20. augustiks helikunsti sihtkapitalile vormikohane  taotlus, millele lisada:

  • esitatud kandidaadi CV koos õppeasutuse sisuline soovituskirja ning õpilaste saavutustega

Iga muusikakool saab esitada ühe kandidaadi.

Sihtkapital annab välja kuni viis pedagoogistipendiumi.
Stipendium makstakse välja korraga.

   
2017. a II vooru taotluste esitamise tähtaeg on 22. mail.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta