Stipendium Eestis õppivale tudengile 500 eurot

Stipendiumi eesmärk on toetada muusikaalase kõrghariduse omandamist

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb Eestis muusikalist kõrgharidust õppival tudengil esitada 20. veebruariks ja/või 20. novembriks  helikunsti sihtkapitalile vormikohane  taotlus. Taotluse esitajaks saab olla tudeng alates II õppeaastast, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi oma erialal. 
Vormikohasele taotlusele tuleb lisada:

  • CV koos seniste õpingutulemustega 
  • kohaliku õppeasutuse või valdkonna autoriteedi kaks sisulist soovituskirja.

Sihtkapital annab välja kuni viis stipendiumi Eestis õppivale tudengile.
Stipendium makstakse välja  korraga.
   
2017. a II vooru taotluste esitamise tähtaeg on 22. mail.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta