Ootame ettepanekuid muusikapreemiatele!

Helikunsti sihtkapital annab välja aastapreemiaid tunnustamaks silmapaistvaid saavutusi Eesti muusikamaastikul hooajal 2014/2015.

Preemiakandidaate võivad esitada professionaalse muusikaga seotud organisatsioonid, ühingud, asutused ning üksikisikud.

Kirjalikke ettepanekuid (vabas vormis tekst koos põhjendusega) kandidaatide kohta võetakse vastu 20. augustini Kultuurkapitali kantseleis Suur-Karja 23, 10148 Tallinn ja e-kirja teel helikunst@kulka.ee (Lisainfo Kerli Kasak; 6 999 161 või kerli.kasak@kulka.ee)

Muusikapreemiate üleandmine toimub rahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril, Estonia Kontserdisaalis  algusega kell 19.00.

Koos sihtkapitali aastapreemiatega antakse üle ka Eesti Muusikanõukogu preemiad kolmes kategoorias:

  • Heliloomingu preemia  
  • Interpretatsiooni preemia 
  • Muusikaelu tegelase preemia 

     2016. a III vooru esitatud taotluste vastused selguvad hiljemalt oktoobri teise nädala lõpuks

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta