Ootame ettepanekuid muusikapreemiatele!

Helikunsti sihtkapital annab välja aastapreemiaid tunnustamaks silmapaistvaid saavutusi Eesti muusikamaastikul hooajal 2014/2015.

Preemiakandidaate võivad esitada professionaalse muusikaga seotud organisatsioonid, ühingud, asutused ning üksikisikud.

Kirjalikke ettepanekuid (vabas vormis tekst koos põhjendusega) kandidaatide kohta võetakse vastu 20. augustini Kultuurkapitali kantseleis Suur-Karja 23, 10148 Tallinn ja e-kirja teel helikunst@kulka.ee (Lisainfo Kerli Kasak; 6 999 161 või kerli.kasak@kulka.ee)

Muusikapreemiate üleandmine toimub rahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril, Estonia Kontserdisaalis  algusega kell 19.00.

Koos sihtkapitali aastapreemiatega antakse üle ka Eesti Muusikanõukogu preemiad kolmes kategoorias:

  • Heliloomingu preemia  
  • Interpretatsiooni preemia 
  • Muusikaelu tegelase preemia 

   
2016. a IV vooru esitatud taotluste tulemused avalikustatakse  2017. aasta jaanuarikuus meie koduleheküljel ning ajalehes Sirp.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta