21. augustini saab kandideerida liikumisharrastuse eristipendiumile „Kõik liikuma“

Stipendiumi eesmärk on tunnustada ja toetada aktiivselt ja tulemuslikult liikumisharrastuse valdkonnas tegutsevaid inimesi ning võimaldada neil oma oskuste ja teadmiste arendamist.
  • Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada alaliidud vm spordiühendused.
  • Taotlus tuleb esitada kehakultuuri ja spordi sihtkapitalile E-kulka kaudu 21. augustiks.
  • Stipendiumi taotlus peab andma ülevaate inimese senistest tegevusest ning edasistest plaanidest ja eesmärkidest. Kui on esitatud mitu kandidaati, tuleb kandidaadid esitada pingereas.
  • Stipendiumi suurus on 650 eurot.
Lisainfo Tea Kilch;  tea.kilch[at]kulka.ee; 6999 162

   
2017. a II vooru taotluste esitamise tähtaeg on 22. mail.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta