21. augustini saab kandideerida liikumisharrastuse eristipendiumile „Kõik liikuma“

Stipendiumi eesmärk on tunnustada ja toetada aktiivselt ja tulemuslikult liikumisharrastuse valdkonnas tegutsevaid inimesi ning võimaldada neil oma oskuste ja teadmiste arendamist.
  • Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada alaliidud vm spordiühendused.
  • Taotlus tuleb esitada kehakultuuri ja spordi sihtkapitalile E-kulka kaudu 21. augustiks.
  • Stipendiumi taotlus peab andma ülevaate inimese senistest tegevusest ning edasistest plaanidest ja eesmärkidest. Kui on esitatud mitu kandidaati, tuleb kandidaadid esitada pingereas.
  • Stipendiumi suurus on 650 eurot.
Lisainfo Tea Kilch;  tea.kilch[at]kulka.ee; 6999 162

   
2016. a IV vooru esitatud taotluste tulemused avalikustatakse  2017. aasta jaanuarikuus meie koduleheküljel ning ajalehes Sirp.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta