Eesti Kultuurkapital kuulutab välja kandidaatide esitamise kehakultuuri ja spordi sihtkapitali nõukogu koosseisu järgnevaks kaheks aastaks.

Kandidaat peab olema kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsev isik. Kandidaate võivad esitada kehakultuuri- ja spordiala ühendused ning organisatsioonid.

 Kirjalikus ettepanekus peavad olema:
- kandidaadi nimi, kontaktandmed, lühitutvustus ja CV
- kandidaadi kirjalik nõusolek
- esitaja kontaktandmed

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 29. jaanuar 2015.

Kirjalikud ettepanekud palume saata Eesti Kultuurkapitali aadressil Suur-Karja 23, Tallinn 10148 või e-mailile: tea.kilch@kulka.ee

Kandidaatide nimekiri avalikustatakse Eesti Kultuurkapitali koduleheküljel www.kulka.ee

Lisainfo: Tea Kilch tel 699 9162, tea.kilch@kulka.ee

   
2016. a IV vooru esitatud taotluste tulemused avalikustatakse  2017. aasta jaanuarikuus meie koduleheküljel ning ajalehes Sirp.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta