Ootame 20. novembriks taotlusi spordivaldkonna vabatahtliku stipendiumile „Löö kaasa!“

Eristipendiumi „Löö kaasa!“ eesmärk on tunnustada aktiivselt spordi- ja liikumisharrastuse valdkonnas tegutsevaid vabatahtlikke ja võimaldada neil oma oskusi ja teadmisi arendada ning hankida uusi kogemusi.
Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada alaliidud vm spordiühendused.

Taotlus peab andma ülevaate inimese senistest tegevusest vabatahtlikuna ning tema edasistest plaanidest ja eesmärkidest. Kui esitatakse mitu kandidaati, tuleb kandidaadid esitada pingereas.

Taotlus tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe kaudu E-KULKA kaudu 20. novembriks.

Lisateave: 6 999 162 või sport@kulka.ee
Tea Kilch
   
2016. a IV vooru esitatud taotluste tulemused avalikustatakse  2017. aasta jaanuarikuus meie koduleheküljel ning ajalehes Sirp.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta