Sihtkapitali nõukogusse kuulub seitse vastaval kultuurialal tegutsevat isikut, kelle on esitanud selle kultuuriala ühendused. Sihtkapitalide liikmed täidavad oma ülesandeid kuni uue koosseisu kinnitamiseni. Sama isik võib järjest kuuluda sihtkapitali nõukogu kahte koosseisu. Sihtkapitali nõukogu koosseisu kinnitab kultuuriminister.

Kirjanduse sihtkapitali nõukogu koosseis 2015-2017

(kinnitatud 6. novembril 2015 kultuuriministri käskkirjaga nr 227)

Liige

Liikmekandidaadiks esitaja

Kadri Rahusaar


Eesti Kirjastuste Liit

Ilona Kivirähk

esimees

Kultuurileht SA, Eesti Kirjanike Liit

Triin Soone


Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Kirjanduse Teabekeskus

Eneken Laanes


Tallinna Ülikooli Kirjastus, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

Krista Ojasaar


Eesti Kirjanduse Selts, Eesti Kirjanike Selts

Mart Orav


Kultuurileht SA,  Eesti Kirjandusmuuseum

Karl-Martin Sinijärv

aseesimees

Eesti Kirjanike Liit


   
2017. a II vooru taotluste esitamise tähtaeg on 22. mail.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta