Sihtkapitali nõukokku esitati 11  kandidaati

Esitatud kandidaadid:
Jrk Nimi Esitaja(d)
1 Kadri Rahusaar Eesti Kirjastuste Liit
2 Triin Soone Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Kirjanduse Teabekeskus
3 Eneken Laanes Tallinna Ülikooli Kirjastus, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
4 Asta Trummel Kultuurileht
5 Ilona Kivirähk Kultuurileht, Eesti Kirjanike Liit
6 Mart Orav Kultuurileht, Eesti Kirjandusmuuseum
7 Krista Ojasaar Eesti Kirjanduse Selts, Eesti Kirjanike Selts
8 Maarja Hollo Eesti Kirjandusmuuseum
9 Ants Miller Eesti Ulmeühing
10 Ave Mattheus Võru Instituut
11 Karl-Martin Sinijärv Eesti Kirjanike Liit

   
2016. a IV vooru esitatud taotluste tulemused avalikustatakse  2017. aasta jaanuarikuus meie koduleheküljel ning ajalehes Sirp.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta