Rahaliste vahendite jaotamise põhimõtted 

 Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital toetab:

 • otsingutele ja eksperimentidele suunatud professionaalset Eesti kunsti 
 • Eesti kunstnike ja kunstiteadlaste osalemist olulistel erialastel üritustel väljaspool Eestit
 • olulisi rahvusvahelisi kunstiprojekte ja -festivale Eestis
 • enesetäiendamist välismaal (sh õppereisid, töötamine külalisateljeedes, residentsides, uurimistöö arhiivides või muuseumides jms)
 • kunstnike ja kunstiteadlaste tegevust 1 - aastaste loomestipendiumidega (vt all)
 • rahvusvaheliselt tunnustatud erialaspetsialistide kutsumist Eestisse
 • jääva väärtusega (üldjuhul) kunstipublikatsioonide koostamist ja väljaandmist 
 • Eesti Kunstimuuseumi, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi kogude järjepidevat täiendamist muuseumide ostukomisjonide ettepanekute alusel
 • kunstipärandi säilitamist ja ennistamist
 • osaliselt magistri- ja doktoriõpet välismaistes kõrgkoolides: taotlusele tuleb lisada:
 1. valdkonna kahe eesti eksperdi soovituskirjad
 2. õppeasutuse kinnitus õppimisvõimaluse pakkumise kohta

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital ei toeta:

 • harrastuskunsti
 • kunstiõpinguid Eestis ning diplomi- ja bakalaureuseõpet välismaal
 • ehitus- ja remonditegevust
 • üldjuhul põhivara soetamist
 • üldjuhul preemiate rahastamist
 • ei anta toimetulekutoetusi 
 • ürituste toitlustamist ja näituste avamispidusid
 • galeriide majandustegevust (sh kommertsgaleriides toimuvate näituste üürikulude katmist) 
 • ei maksta päevarahasid

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital eraldab:

 • toetusstipendiume üldiseks loometegvuseks ja  näituste korraldamiseks 
 • sihtstipendiume (nt. suuremate näituse- ja muude projektide läbiviimiseks, reisimiseks, ürituste korraldamiseks, töövahendite soetamiseks jne). Taotluse juurde kuulub arusaadav eelarve, üldjuhul hinnapakkumised ning andmed teiste toetajate kohta. 
Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital ei rahasta näitusi ja üritusi, mis on toimunud enne taotluste esitamise viimast kuupäeva. 

Näituse korraldamise taotlusele peab lisama järgmised andmed:

 • näituse toimumise aeg ja koht
 • näitusepaiga kinnitus või selle koopia
 • noored ja vähetuntud kunstnikud peavad lisama:
 1. kaks soovitust valdkonna autoriteedilt
 2. loomingulise CV
 3. portfolio loomingust (tagastatakse hiljem)

Kinnitatud kujutava- ja rakenduskunsti sihtkapitali protokolliga 1/2014-S02, 04. veebruar 2014.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist 

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta