6-kuuline loominguline stipendium 4200 eurot  

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada vormikohane taotlus 20. veebruariks, millele tuleb lisada:
  • kahe viimase aasta loominguline CV
  • loominguline plaan stipendiumi perioodiks

Sihtkapital annab välja kuni 12 6-kuulist loomingulist stipendiumi.

Kinnitatud kujutava- ja rakenduskunsti sihtkapitali 04. veebruari 2014 koosoleku protokolliga nr 1/2014-S02.
   
2016. a IV vooru esitatud taotluste tulemused avalikustatakse  2017. aasta jaanuarikuus meie koduleheküljel ning ajalehes Sirp.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta