Valdkondade vahelised projektid

Valdkondade vahelisi projekte menetleb Eesti Kultuurkapitali nõukogu.

 Nõukogus menetletakse:

  • sihtkapitalide või maakondlike ekspertgruppide algatustena laekunud taotlusi;
  • sihtkapitalidesse või maakondlikesse ekspertgruppidesse esitatud ning sealt nõukogule edasi suunatud taotlusivaldkondadevahelisi ja –üleseid projekte;
  • nõukogu omapoolseid algatusi.

Nõukogu pädevuses on kinnitada või tagasi lükata nõukogu poolt algatatud eristipendiumide komisjonide poolt otsustatud eraldusi.

Nõukogusse otse taotlusi esitada ei saa.

   
2017. a II vooru taotluste esitamise tähtaeg on 22. mail.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta