Põlvamaa ekspertgrupp

Alanud on taotluste vastuvõtt 2022. a I vooru. Taotluse esitamise viimane päev on 21. veebruar. Alustage taotluse koostamisega varakult ja tutvuge raha jagamise korraga. (29.09.2021 muudeti järgmisi punkte 2.1.3; 2.1.8.1; 2.1.8.4; 2.1.8.5)

Kultuurkapitali nõukogu kinnitas 30. juuni koosolekul kõigi sihtkapitalide, maakondlike ekspertgruppide ning Avatud Eesti Raamatu (AER) ja Hieronymuse tõlkeprogrammide raha jagamise kordade muudatused. 


Kõik uudised