Lee Allik

Lee Allik
tõlkeprogrammi Traducta programmijuht, Kultuurkapitali nõukogu sekretär
58 55 7101
lee.allik@kulka.ee