Stipendium loomemajas viibimiseks välismaal

Statuut

Stipendium on algatatud Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt 2000. aastal.

Stipendiumi eesmärk on võimaldada aktiivselt tegutsevatele loomeinimestele rahvusvaheliste loomemajade kasutamist.

Stipendiumi suurus ja kasutamine
Stipendium summas kuni 1 600 eurot katab:

  • loomemaja kasutamise tasu
  • edasi-tagasi sõidukulud
  • päevaraha
(stipendiumiga kaetakse 1-2 kuuline viibimine loomemajas)

Stipendiumi taotlemine
Taotluse esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.                      Stipendiumi saavad taotleda kõikide Kultuurkapitalis esindatud valdkondade professionaalid

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

  • vormikohane taotlus
  • kirjalik kokkulepe võimaluse kohta valitud loomemaja soovitud ajal kasutada
  • eelarve
  • ülevaade loomingulistest eesmärkidest loomemaja kasutamise ajal
Informatsiooni loomemajade ja tingimuste kohta saab taotleja oma erialaliidust

Stipendiumi eraldamine
Stipendiumi eraldamise otsustab vastava valdkonna sihtkapitali nõukogu ja rahastatakse vastavale sihtkapitalile eraldatud vahenditest. Eesti Kultuurkapital sõlmib stipendiumi saajaga sihtstipendiumi lepingu.

(täiendatud 29.04.2011 Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosoleku protokolliga nr 3/2011-S09)Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta