Kaheaastane loomestipendium 16 000 eurot  

Stipendiumi eesmärgiks on võimaldada pühendumist loomingulisele tegevusele.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada 20. novembriks helikunsti sihtkapitalile vormikohane taotlus, millele lisada:
  • loominguline plaan loominguliseks ja interpretatsiooniliseks tegevuseks stipendiumi perioodiks
  • elulookirjeldus (loominguline CV)

Sihtkapital annab välja kuni viis aastast loomestipendiumi.
Stipendium makstakse välja nelja osamaksena kahe aasta jooksul 

Isik, kes on saanud kaheaastase loomestipendiumi, ei saa kandideerida uusesti kahe aastasele loomestipendiumile kahe aasta jooksul alates stipendiumi perioodi lõppemisest ja ühe aastasele loomestipendiumile ühe aasta jooksul alates stipendiumi perioodi lõppemisest. Stipendiumi perioodi arvestatakse 20. novembrist – 20. novembrini.


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta