Loomestipendium 1000 eurot 

Stipendiumi eesmärk on võimaldada pühendumist loomingulisele tegevusele

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada 20. veebruariks ja/ või 20. maiks ja/ või  20. augustiks ja/ või 20. novembriks helikunsti sihtkapitalile vormikohane  taotlus, millele lisada:

  • loominguline plaan stipendiumi perioodiks
  • elulookirjeldus (loominguline CV)

Sihtkapital annab välja kuni kümme loomestipendiumi.
Stipendium makstakse välja korraga.


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta