Pedagoogistipendium 800 eurot

Stipendiumi eesmärk on tunnustada muusikaalase hariduse jätkusuutlikku õpetamist 

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb muusikakoolidel esitada 20. augustiks helikunsti sihtkapitalile vormikohane  taotlus, millele lisada:

  • esitatud kandidaadi CV koos õppeasutuse sisuline soovituskirja ning õpilaste saavutustega

Iga muusikakool saab esitada ühe kandidaadi.

Sihtkapital annab välja kuni viis pedagoogistipendiumi.
Stipendium makstakse välja korraga.


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta