Pooleaastane loomestipendium 3000 eurot

Stipendiumi eesmärk on võimaldada pühendumist loomingulisele tegevusele

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada 20. maiks ja/ või 20. novembriks helikunsti sihtkapitalile vormikohane  taotlus, millele lisada:

  • loominguline plaan stipendiumi perioodiks
  • elulookirjeldus (loominguline CV)

Sihtkapital annab välja kuni kümme pooleaastast loomestipendiumi.
Stipendium makstakse välja korraga.


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta