Stipendium Eestis õppivale tudengile 500 eurot

Stipendiumi eesmärk on toetada muusikaalase kõrghariduse omandamist

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb Eestis muusikalist kõrgharidust õppival tudengil esitada 20. veebruariks ja/või 20. novembriks  helikunsti sihtkapitalile vormikohane  taotlus. Taotluse esitajaks saab olla tudeng alates II õppeaastast, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi oma erialal. 
Vormikohasele taotlusele tuleb lisada:

  • CV koos seniste õpingutulemustega 
  • kohaliku õppeasutuse või valdkonna autoriteedi kaks sisulist soovituskirja.

Sihtkapital annab välja kuni viis stipendiumi Eestis õppivale tudengile.
Stipendium makstakse välja  korraga.


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta