Gustav Suitsu nimeline kirjandusuurija stipendium

Eesti kirjandusteadus on olnud viimasel kümnekonnal aastal väga elav. Kasvanud on põlvkond noori uurijaid, kes tunnevad ennast koduselt erinevates teooriates ja lähenemisviisides ning vaatavad eesti kirjandust uute nurkade alt. Samas on probleeme kirjandusuurijate finantseerimise ja tunnustamisega. Rahvusvaheliselt on selleks levinud stipendiumid, mis ei seo uurija tegevust kindla ülikooliga, ja on nii elamisrahaks kui tunnustuseks uurija tegevusele.

Kultuurkapital on seni jaganud kirjanikustipendiume ja põhiliselt ühisest katlast. Kuna kapitali prioriteediks on ilukirjanduse ja kirjanike toetamine, siis ei pääse uurijad kuigi kergesti stipendiaatide nimekirja. Seni puudub stipendium, mis tõstaks esile nimelt kirjandusuurijaid ja tunnustaks nende tööd (nagu on olemas tõlkijate Henno Rajandi stipendium).


Statuut

  1. Toetusstipendium on asutatud Eesti Kultuurkapitali Kirjanduse sihtkapitali nõukogu poolt. 
  2. Stipendiumi eesmärgiks on edendada eesti kirjanduse uurimist. Selleks toetatakse iga aasta eristipendiumiga ühte uurijat. 
  3. Stipendiaadi valib Kultuurkapitali Kirjanduse Sihtkapitali nõukogu oma detsembrikuisel istungil, kasutades vajadusel kandidaatide hindamiseks lisaekspertide abi. 
  4. Stipendiumi suuruseks on 5 400 eurot aastas (450 eurot kuus). 
  5. Stipendium antakse üheks aastaks. 
  6.  Stipendium antakse ühele isikule üks kord järjest, järgmine kord on seda võimalik taotleda kaheaastase vaheaja järel. 
  7. Stipendiumi võivad taotleda kõik eesti kirjanduse uurijad.

Taotlemiseks tuleb esitada:

  • vormikohane stipendiumitaotlus;
  • lühike CV, mis näitab ära olulisemad saavutused ja viimaste aastate kesksed uurimistööd;
  • lühike projekt stipendiumi ajal tehtavate tööde ja nende eeldatavate tulemuste kohta (ilmuvad artiklid ja monograafiad, osalemine konverentsidel, loengusarja ettevalmistamine jne).

Taotluse esitamise tähtaeg on 20. november.   

(täiendatud 16.05.2011 kirjanduse sihtkapitali nõukogu protokolliga nr 5/2011-S01)Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta