Stipendium külaliskriitiku kutsumiseks

Statuut

Stipendium on algatatud Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt 2000. aastal.

Stipendiumi eesmärk on Eesti kultuurielu rahvusvaheline tutvustamine professionaalses erialameedias ja selle kaudu eesti kultuuri rahvusvaheline integreerimine.

Stipendiumi suurus ja kasutamine
Stipendium katab kuni 1 300 euro ulatuses külaliskriitiku edasi-tagasi sõidukulud Eestisse ja majutuskulud Eestis. Stipendiumit kasutatakse rahvusvaheliste tippkriitikute kutsumiseks Eestis toimuvatele kultuuriüritustele.

Stipendiumi taotlemine
Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.                            Stipendiumi saavad taotleda kõikide Kultuurkapitalis esindatud valdkondade kultuuriürituste korraldajad. 

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

  • vormikohane taotlus
  • andmed kutsutava kriitiku kohta (professionaalne CV, publikatsioonid)
  • eelarve
  • kriitiku kirjalik nõusolek üritusel osalemiseks

Stipendiumi eraldamine
Stipendiumi eraldamise otsustab vastava valdkonna sihtkapitali nõukogu ja rahastatakse vastavale sihtkapitalile eraldatud vahenditest.

Eesti Kultuurkapital sõlmib stipendiumi saajaga sihtstipendiumi lepingu.

(täiendatud 29.04.2011 Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosoleku protokolliga nr 3/2011-S09)Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta