Head rahvakultuuri sihtkapitalilt rahastamise otsuse saanud taotlejad! 

Juhul kui saite toetuse 2021. aasta I voorust, aga üritus on edasi lükatud järgmisse aastasse, siis palume praegusest toetusest loobuda ning esitada uus taotlus siis, kui ürituse toimumine on kindel. Ühtlasi annab see teile võimaluse parandada ürituse eelarvet vastavalt hetkeseisule. Toetusest loobumine ei mõjuta järgmise taotluse hindamist. 

Juhul kui toetus on teile välja makstud, aga teie projekt ei saa taotluse järgselt teostuda, kuna sündmus, õppereis või lähetus, milleks taotlesite, jääb ära või lükkub edasi teist olenemata põhjustel (nt koroonaviirusest tulenevate meetmete tõttu), võtke palun esimesel võimalusel ühendust.

Kulka siseprotseduur lepingute puhul, mida ei saa taotlejast olenemata põhjustel eesmärgipäraselt täita.

Kõik uudised

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta