Valdkondade vahelised projektid

Valdkondade vahelisi projekte menetleb Eesti Kultuurkapitali nõukogu.

 Nõukogus menetletakse:

  • sihtkapitalide või maakondlike ekspertgruppide algatustena laekunud taotlusi;
  • sihtkapitalidesse või maakondlikesse ekspertgruppidesse esitatud ning sealt nõukogule edasi suunatud valdkondadevahelisi ja -üleseid projekte;
  • nõukogu omapoolseid algatusi

Nõukogu pädevuses on kinnitada või tagasi lükata nõukogu poolt algatatud eristipendiumide komisjonide poolt otsustatud eraldusi.

Nõukogusse otse taotlusi esitada ei saa.


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta