„Ela ja sära“ stipendium

  • Stipendiumi määratakse kõrgvormis loomeinimestele erialaseks pühendumiseks.  
  • Antakse välja kuni 16 stipendiumi (igas valdkonnas 2). 
  • Stipendiumi suurus on 15 600 eurot aastas (3900 eurot kvartalis).
Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.

Taotlus peab sisaldama:

  • viimase kahe aasta loomingulist biograafiat 
  • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks 
  • informatsiooni põhitöökoha ja samaks perioodiks määratud stipendiumide kohta  
„Ela ja sära“ stipendiumi määrab Kultuurkapitali nõukogu sihtkapitalidest laekunud ettepanekute alusel. Stipendiumid makstakse välja Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest.

„Ela ja sära“ stipendiumi taotlemine kuulutatakse välja hiljemalt 20. aprillil. Taotlus tuleb esitada sihtkapitalile e-kulka kaudu 20. maiks.


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta