Stipendium „Ela ja sära“

  • Stipendium määratakse kõrgvormis loomeinimestele erialaseks pühendumiseks  
  • Igal aastal antakse välja kuni 16 stipendiumi - igas Kultuurkapitali valdkonnas 2 
  • Stipendiumi suurus on 15 600 eurot aastas (3900 eurot kvartalis) ning makstakse välja alates jooksva aasta oktoobrist.
Taotlusi iseendale stipendiumi eraldamiseks võivad esitada füüsilised isikud. Stipendiumi võib taotleda vaid kord aastas, taotlus tuleb esitada sihtkapitalile e-kulka kaudu 20. maiks.

Taotlus peab sisaldama:

  • viimase kahe aasta loomingulist biograafiat 
  • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks 
  • informatsiooni põhitöökoha ja samaks perioodiks määratud stipendiumide kohta  
Sihtkapitalid valivad Kultuurkapitali nõukogule esitatavad stipendiumi kandidaadid välja saabunud taotluste analüüsi ja hääletuse tulemusel.
„Ela ja sära“ stipendiumi määrab Kultuurkapitali nõukogu sihtkapitalidest laekunud ettepanekute alusel ja see makstakse välja Kultuurkapitali nõukogu rahalistest vahenditest.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta