Eesti Kultuurkapitali nõukogu eelmised koosseisud

Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 2011 - 2013
Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 2009 - 2011
Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 2007 - 2009
Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 2005 - 2007
Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 2003 - 2005
Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 2001 - 2003
Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 1999 - 2001
Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 1997 - 1999
Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 1994 - 1997 

* Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2003. a. korralduse nr 788-k "Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseisu kinnitamine" muutmine: Kinnitada Eesti Kultuurkapitali nõukogu esimeheks kultuuriminister /Vastu võetud 19.05.2005/
                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                   Tagasi


 Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2011. a. korraldusega nr 528; avaldamismärge: RT III, 13.12.2011, 3)
Kultuuriminister nõukogu esimees - Rein Lang
Tea Varrak nõukogu aseesimees; rahandusministri nimetatud esindaja
Kristiina Garancis näitekunsti sihtkapitali esindaja
Reet Hääl
(kuni 4. aprill 2013)
kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
Allar Levandi
(alates 4. aprill 2013,
kinnitatud Vabariigi Valitsuse
korraldusega nr 528, 4.04.2013;
avaldamismärge: RT III, 09.04.2013, 10)
kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
Ants Johanson rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
Krista Kaer kirjanduse sihtkapitali esindaja
Indrek Kasela kultuuriministri nimetatud esindaja
Kalle Komissarov arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Anu Liivak kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
Marje Lohuaru helikunsti sihtkapitali esindaja
Riina Sildos audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja

Üles


Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 2009 - 2011
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a. korraldusega nr 543; avaldamismärge: RTL 2009, 93, 1375)

Laine Jänes
(kuni 5. aprill 2011)
  nõukogu esimees
  (kuni 5. aprill 2011)
Rein Lang
(alates 6. aprillist 2011)
  nõukogu esimees
  (alates 6. aprillist 2011)
Reet Hääl   kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
Ants Johanson   rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
Enn Kunila   kultuuriministri nimetatud esindaja
Epp Lankots   arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Lylian Meister   kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
Kalju Orro
(kuni 18. veebruar 2010)
  näitekunsti sihtkapitali esindaja
 
Ülo Pikkov   audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
Aarne Saluveer                            helikunsti sihtkapitali esindaja
Tea Varrak   rahandusministri nimetatud esindaja
Märt Väljataga                              kirjanduse sihtkapitali esindaja
Kaarel Oja
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
18. veebruari 2010. a. korraldusega nr 51; 
avaldamismärge: RTL 2010, 9, 166)
  näitekunsti sihtkapitali esindaja
 

Üles

Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 2007 - 2009
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a. korraldusega nr 583; avaldamismärge: RTL 2008, 1, 10)

Laine Jänes                               nõukogu esimees
Enn Kunila   kultuuriministri nimetatud esindaja
Märt Kivine   rahandusministri nimetatud esindaja
Signe Siim   kirjanduse sihtkapitali esindaja
Kersti Tiik   kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
Liina Jänes   arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Ilmar Raag   audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
Olav Ehala   helikunsti sihtkapitali esindaja
Kalju Komissarov                             näitekunsti sihtkapitali esindaja
Toomas Lõhmuste   rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
Oliver Kruuda   kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja

Üles

Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 2005 – 2007
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 2005. a. korraldusega nr 774; avaldamismärge: RTL 2005, 118, 1859)

Raivo Palmaru
(kuni 4. aprill 2007)
  nõukogu esimees
  (kuni 4. aprill 2007)
Laine Jänes
(alates 5. aprillist 2007)
  nõukogu esimees
  (alates 5. aprillist 2007)
Hannes Tamjärv   kultuuriministri nimetatud esindaja
Tauno Tats
(kuni 28. juuni 2007)
  rahandusministri nimetatud esindaja
Märt Kivine
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
28. juuni 2007. a. korraldusega nr 318;
avaldamismärge: RTL 2007, 57, 1030)
  
  rahandusministri nimetatud esindaja
 
Märt Väljataga   kirjanduse sihtkapitali esindaja
Lylian Meister   kujutava ja rakenduskunsti  sihtkapitali esindaja   
Karin Paulus   arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Ilmar Raag   audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
Olav Ehala   helikunsti sihtkapitali esindaja
Kalju Komissarov   näitekunsti sihtkapitali esindaja
Riin Kivinurm                  rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
Hanno Tomberg
(kuni 28. juuni 2007)
  kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
Oliver Kruuda
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
28. juuni 2007. a. korraldusega nr 318;
avaldamismärge: RTL 2007, 57, 1030)
  kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja

Üles

Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 2003 – 2005
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 2003. a. korraldusega nr 788; avaldamismärge: RTL 2003, 124, 2023)
 
Urmas Paet
(kuni 12. aprill 2005)
  nõukogu esimees
  (kuni 12. aprill 2005)
Raivo Palmaru
(alates 13. aprillist 2005)
  nõukogu esimees
   (alates 13. aprillist 2005)
Jaan Urvet   kultuuriministri nimetatud esindaja
Tauno Tats          rahandusministri nimetatud esindaja
Asta Trummel   kirjanduse sihtkapitali esindaja
Leonhard Lapin   kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
Andres Kurg   arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Riina Sildos   audiovisuaalse  kunsti  sihtkapitali  esindaja
Jaan-Eik Tulve   helikunsti sihtkapitali esindaja
Andres Laasik   näitekunsti sihtkapitali esindaja
Aarne  Saluveer                              rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
Enn Veskimägi
(kuni 29. märts 2005)
  kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
Hanno Tomberg
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
29. märtsi 2005. a. korraldusega nr 164;
avaldamismärge: RTL 2005, 37, 533)
  kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja

Üles

Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 2001 – 2003
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 5. detsembri 2001. a. korraldusega nr 803; avaldamismärge: RTL 2001, 130, 1909)

Signe Kivi
(kuni 9. oktoober 2002)
  nõukogu esimees
  (kuni 9. oktoober 2002)
Margus Allikmaa
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
9. oktoobri 2002. a. korraldusega nr 666; 
avaldamismärge: RTL 2002, 117, 1701)
  nõukogu esimees
  (kuni 22. juuli 2003)
Urmas Paet
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
22. juuli 2003. a. korraldusega nr 454; 
avaldamismärge: RTL 2003, 88, 1309)
  nõukogu esimees
  (alates 22. juuli 2003) 
Jaan Urvet
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
22. juuli 2003. a. korraldusega nr 454; avaldamismärge: RTL 2003, 88, 1309)
  kultuuriministri nimetatud esindaja
Aare Järvan   rahandusministri nimetatud esindaja
Kalev Kesküla   kirjanduse sihtkapitali esindaja
Andres Tali
(kuni 9. oktoober 2002)
  kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
Ketli Tiitsar
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
9. oktoobri 2002. a. korraldusega nr 666; 
avaldamismärge: RTL 2002, 117, 1701)
  kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
Mart Kalm
(kuni 26. märts 2002)
  arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Ülar Mark
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
26. märtsi 2002. a. korraldusega nr 211; 
avaldamismärge: RTL 2002, 44, 617)
  arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Peep Puks   audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
René Eespere   helikunsti sihtkapitali esindaja
Kristiina Garancis   näitekunsti sihtkapitali esindaja
Ivo Eesmaa                                        rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
Vello Kuhi
(kuni 4. märts 2003)
  kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
Enn Veskimägi
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
4. märtsi 2003. a. korraldusega nr 186; 
avaldamismärge: RTL 2003, 33, 505)
  kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja

Üles

Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 1999 – 2001
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a. korraldusega nr 1334; avaldamismärge: RTL 1999, 166, 2431)

Signe Kivi   nõukogu esimees
Aare Järvan   rahandusministri nimetatud esindaja
Kalev Kesküla   kirjanduse sihtkapitali esindaja
Tiina Käesel   kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
Mart Kalm   arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Lauri Kärk   audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
Olav Ehala   helikunsti sihtkapitali esindaja
Indrek Saar   näitekunsti sihtkapitali esindaja
Ivo Eesmaa   rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
Erika  Salumäe                                      kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja

Üles


Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 1997 – 1999
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 26. novembri 1997. a. korraldusega nr 886; avaldamismärge: RT I 1997, 85, 1451)

Jaak Allik
(kuni 4. mai 1999)
  nõukogu esimees
  (kuni 4. mai 1999) 
Signe Kivi
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
4. mai 1999. a. korraldusega  nr 529; 
avaldamismärge: RTL 1999, 78, 979)
  nõukogu esimees
  (alates 4. mai 1999)  
Tiit Saat                                                rahandusministri nimetatud esindaja
Mall Jõgi   kirjanduse sihtkapitali esindaja
Ants Juske   kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
Hain Toss   arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Arvo Valton   audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
Olav Ehala   helikunsti sihtkapitali esindaja
Ülev Aaloe   näitekunsti sihtkapitali esindaja
Kaido Kama   rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
Valeri Maksimov
(kuni 16. märts 1999)
  kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
Erika Salumäe
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
16. märtsi 1999. a. korraldusega  nr 355; 
avaldamismärge: RTL 1999, 51, 666)
  kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja

Üles


Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosseis 1994 – 1997
(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 4. novembri 1994. a. korraldus nr 875-k; avaldamismärge RT I 1994, 79, 1356) 

Peeter Olesk
(kuni 16. jaanuar 1996)                                           
  nõukogu esimees
  (kuni 16. jaanuar 1996)  
Jaak Allik
(Vabariigi Valitsuse 4. novembri 1994. a. 
korralduse nr 875-k muutmine)
  nõukogu esimees
  (alates 16. jaanuar 1996) 
Tiit Saat   rahandusministri nimetatud esindaja
Märt Väljataga   kirjanduse sihtkapitali esindaja
Enn Põldroos
(kuni 16. jaanuar 1996)  
  kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
Leonhard Lapin
(Vabariigi Valitsuse 4. novembri 1994. a. 
korralduse nr 875-k muutmine)
  kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
  (alates 16. jaanuar 1996)   
Karin Hallas   arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Jüri Tallinn   audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
Vardo Rumessen
(kuni 16. jaanuar 1996)  
  helikunsti sihtkapitali esindaja
Renè Eespere 
(Vabariigi Valitsuse 4. novembri 1994. a. 
korralduse nr 875-k muutmine)
  helikunsti sihtkapitali esindaja
  (alates 16. jaanuar 1996) 
Tõnu Tepandi   näitekunsti sihtkapitali esindaja
Ingrid Rüütel   rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
Mati Palm
(Vabariigi Valitsuse 4. novembri 1994. a. 
korralduse nr 875-k täiendamine)
  kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
  (alates 5. märts 1996) 

Üles