Kõik uudised

Taotluste esitamine 2015 a. I jaotusvooru on lõppenud! Otsused tehakse avalikuks aprilli teisel nädalal kodulehe kaudu. Sihtkapitalide poolt toetatud projektide ja isikute nimekiri avaldatakse ka Sirbis.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta