2010

Ilmar Kudupuhkpillimuusika propageerija ja õpetaja2 600 eurot
Triinu Ojarvõrokeelse rahva- ja laulupeo "Uma Pido" korraldamise eest2 600 eurot
Ene JakobsonTantsuansambel "Sõleke" eduka tegevuse eest 2 600 eurot
Ingrid Kõrvits tulemusliku töö eest kooridirigendina 2 600 eurot 
Anne OjaloEesti folklooriliikumise eestvedajale 2 600 eurot 
Anu Kabur
Anu Pink 
Mai Meriste
raamatu "Meite Muhu mustrid" eest      2 600 eurot 

2009

Riina Roose

missioonitundliku tegevuse eest Eesti muusikapärandi tutvustamisel40 000 krooni
Aare Hõrn

Setumaa kultuurielu korraldaja ja seto leelo UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kandmise eestvedaja   40 000 krooni
Tantsuansambel Kuljussisuka hooaja ning tantsukultuuri edendamise ja propageerimise eest40 000 krooni
Margit Sondberg, Lembe Sihvrenäituse "Oh laula ja hõiska" korraldamise eest40 000 krooni
August Pulsti Õpistupärimusmuusika õpetamise ja propageerimise eest40 000 krooni
Segakoor Nooruskoorikultuuri edendamise ja propageerimise eest noorte hulgas40 000 krooni
Jõelähtme Lava GruppParim Külateater 200940 000 krooni

2008

Raimo Pullat
Rahvusvahelise aastaraamatu "Vana Tallinn" XX juubeliköite koostamine ja väljaandmine
40 000 krooni
Sirje OsipovFolklooriseltsi Hoiuspuu kõrgetasemeline esinemine Folkloorifestivalil Baltica 2008 Leedus
40 000 krooni
Ene Pars
Näituse "Uuesti uus" korraldamine
40 000 krooni
Asta Tagel
XIII käsitööpäevade korraldamine Põlvas
40 000 krooni
Teater LiblikapüüdjaHingestatud kujundiloome eest 2008. aasta luulelavastustes40 000 krooni
Janika Oras
Regilaululise kuulutamise, tuulutamise ja tähistamise asjus
40 000 krooni
Kuno Areng
Festivali "Gustav Ernesaks 100" korraldamine
40 000 krooni
Hirvo SurvaRevalia Kammermeeskoori peadirigendile40 000 krooni

2007

Aet MaateeNoorte laulu- ja tantsupeo "Ilmapuu" korraldamine40 000 krooni
Aavo OtsPuhkpillimuusika edendamine40 000 krooni
Kadi PajupuuRahvusliku käsitöötraditsiooni hoidja ja edasiarendaja40 000 krooni
Reet PiiriRahvarõivatraditsiooni alalhoidja40 000 krooni
Teater RandlaneSilmapaistva teatriloome eest 2007. aastal40 000 krooni
Altmar LoorisRahvusvahelise festivali "Teater kohvris" eduka kunstilise juhtimise eest40 000 krooni
Tiia ToometTartu Mänguasjamuuseumi rajamine, mitme põlvkonna laste ja täiskasvanute mälestuste põlistamine ning kättesaadavaks muutmine40 000 krooni

2006

Ants Üleojasisuka töö ja segakooriliikumist suunava tegevuse eest Eesti Segakooride Liidu muusikatoimkonna esimehena40 000 krooni
Rahvusooper poistekoor aktiivse kontserttegevuse ja kõrgete kunstiliste saavutuste eest 40 000 krooni
Viivi Metslaidharrastusteatrite juhendajate tegevuse arendamise ning tõlkenäidendite kataloogi koostamise eest30 000 krooni
Raivo Adlastähelepanuväärse ja tulemusrikka lavastajaloome eest Eesti harrastusteatrites30 000 krooni
Raul TalmarTallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Naiskoori ja neidudekoori "Leelo" muusikalise arendamise eest30 000 krooni
Andrus SiimonVirumaa Noorte Meeskoori muusikalise arendamise eest30 000 krooni
Christi Küttrahvakunsti ja käsitöötraditsioonide edasikandja 30 000 krooni
Ivo Eesmaapikaajalise ning tulemusliku tegevuse eest vabahariduse valdkonnas30 000 krooni
Anne Kruuseviljaka pedagoogilise tegevuse eest solistide ning vokaalansamblite juhendamisel ning kultuurielu aktiivse edendamise eest Harju maakonnas30 000 krooni
Linda Pihuaktiivse ühiskondliku panuse ja tulemusrikka tegevuse eest laste ja noorte rahvatantsurühmade juhendamisel ning maakondlike ja üleriigiliste rahvatantsupidude korraldamisel30 000 krooni
Tarvanpää Seltsesimese eesti meeste tantsupeo korraldamise eest30 000 krooni
Igor Tõnuristpillimehele, meie rahva lugude, laulude, tavade ja kommete põhjalikule uurijale, tundjale ning suurele meeldetuletajale30 000 krooni
Peeter Perensmitmekülgse kontserttegevuse eest Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskooriga20 000 krooni
Aivar Leshtshinskimitmekülgse ja kõrgetasemelise kontserttegevuse eest Tallinna Kammerkooriga20 000 krooni
Elfriede Nikolaitulemusrikka pedagoogilise ja kunstilise tegevuse eest rahvatantsurühmade juhendamisel Pärnu linnas20 000 krooni
Kadri Tiisaktiivse ühiskondliku tegevuse ja viljaka töö eest noorte  ja täiskasvanute rahvatantsurühmade juhendamisel ning maakondlike ja üleriigiliste rahvatantsupidude korraldamisel20 000 krooni
Merike Hallikmitmekesise ja tulemusliku rahvakultuuri koordineerimise ning sihikindla kultuurielu arendamise eest Harju maakonnas20 000 krooni
Ott Sandrakväärikale ja väsimatule rändurile elavas sõnas koduloo, ajaloo ja ilmaloo jutustajale ning meeleshoidjale20 000 krooni

2005

Seto leelokoor Tsibihärblaseq20-aastane tegevus seto omakultuuri hoidmisel, osalemine Kauksi Ülle etenduses "Taarka"40 000 krooni
Ingrid Rüütelkauaaegne tulemuslik tegevus rahvamuusika populariseerija ja jäädvustajana ning Eesti folklooriliikumise vaimse juhina40 000 krooni
Piret Päärmahukas ja vastutusrikas töö autentsete eesti rahvajuttude kogumiku "Estonian Folktales - The Heavenly Wedding" inglise keelde mugandamisel40 000 krooni
Vilde Teaterkauaaegne ja jätkusuutlik teatritegevus ning tulemusrikas hooaeg40 000 krooni
Aarne SaluveerETV tütarlastekoori edukas esinemine koorikonkurssidel, suur panus laulupidude üldjuhina ja Eesti Kooriühingu töös30 000 krooni
Jüri Rentpanus Eesti meestelaulu arendamisse ja tulemuslik töö Tallinna Ülikooli meekooriga30 000 krooni
Harry Illakmitmete puhkpilliorkestrite tulemuslik juhtimine ja nende edukas esinemine konkurssidel30 000 krooni
Aavo OtsKagu-Eesti muusikaelu viljakas arendamine30 000 krooni
Ülle Podekratpärimuspõhise muusikaõpetuse süsteemi loomine ja folklooripidude korraldamine30 000 krooni
Jaanus Randmatarmukas ja tulemusrikas töö Eesti-Soome ühistantsupeo ettevalmistamisel ja lavastamisel30 000 krooni

2004

Mai Sarnetkultuuritöötajate kõrghariduskoolituse käivitamise ja edendamise eest Viljandis40 000 krooni
Alo Ritsingmeestelaulu arendamine Tartus ja Lõuna-Eestis40 000 krooni
Ants SootsEesti Rahvusmeeskoori dirigenditöö ja kõrgetasemelise kontserttegevuse eest 2004. aastal40 000 krooni
Peeter LaursonVõru Folkloorifestivali korraldamine30 000 krooni
A.H.Tammsaare nim teateretendus "Jaanituli" ning sotsiaalsete ja ühiskonnakriitiliste probleemide kajastamine lavastuses20 000 krooni
Anu Visselteose "Lastepärimus muutuvas ühiskonnas" koostamise ja rahvamuusika pikaajalise uurimise eest10 000 krooni
Juta Jõgikursuse "Eesti vaimuvara" korraldamine ja seltsi Semud eestvedamine10 000 krooni
Kaljo Põlluteose "Hiiumaa rahvapärane arhitektuur" eest10 000 krooni
Helve Braunkultuurielu hoidmine Valgamaal10 000 krooni
Riina Tombergrahvusliku käsitöö arnedamine10 000 krooni
Merike ToroEesti Teaduste Akadeemia naiskoori juhatamine, õpetajatöö Tallinna G. Otsa nim Muusikakoolis ja Eesti Naislaulu Seltsi juhatamine10 000 krooni
Arvo Krikmannkestvalt viljaka akadeemialise uurimistöö eest folkloristikas10 000 krooni
Anne Ojalofolkloorifestivali "Baltica 2004" ja Soome-Eesti ühisprojekti "Rahvuskultuurid kohtuvad" eduka korraldamise eest10 000 krooni

2003

Heli Kallasmaapanus rahvusliku folklooriliikumise arengukava koostamisel ja folkloorifestivali "Pärnumaa pirand 2003" korraldamine10 000 krooni
Peeter Aaskultuuri hoidmise eest Põlvamaal10 000 krooni
Jaanus Randmaprofessionaalsete tantsulavastuste loomine ja tantsuansambli Tarbatu juhendamine10 000 krooni
Meinhard Laksemakeelepäeva tähistamise algataja10 000 krooni
Mare Kõivafolkloristika aktiivne väärtustamine10 000 krooni
Raul Talmaraktiivne koorielu edendamine, tulemuslik kontserttegeus10 000 krooni
Jaan Otseesti meeste- ja poistelaulu hoidmine10 000 krooni
Kristin Kuutmateadusliku analüüsi ja ülevaate koostamine Eesti, Läti ja Leedu laulu- ja tantsupidude ning Kihnu kultuuriruumi kohta, mille tulemusena kanti need UNESCO suulise ja vaimse maailma pärandi nimekirja10 000 krooni
Marina Kossolapovamuusikaelu edendamine Ida-Virumaal10 000 krooni
Krista Talvipikaajaline ja järjepidev töö raamatukogunduse arendamisel10 000 krooni
Võru Teatriateljeehea ansamblimängu ja näitemängu sidumine võru keelega10 000 krooni
Kristiina Rajandopanus Vormsi käsitööseltsi juhtimisel ning rahvusliku käsitöö edendamisel10 000 krooni
Ants Viirestähelepanuväärne panus Eesti etnoloogia arendamisel10 000 krooni

2002

Mai Sarnetpikaajaline ja järjepidev töö eesti kultuuritöötajate koolitamisel10 000 krooni
Sulev Ivavõru-eesti sõnaraamatu koostamine10 000 krooni
Rein Villkauaaegne ja viljakas tegevus rahvakultuuri säitlitamisel, tutvustamisel ja arendamisel10 000 krooni
Ulve Kangrosetu pitsi taaselustamine10 000 krooni
Johannese kool Rosmalloovuse arendamine teatrikunsti kaudu10 000 krooni
Ilmar KuduVõru Vaskpillipäevade eestvedaja10 000 krooni
Ahto Nurkjumaliku sädemega dirigent ja pillimees10 000 krooni
Ants Sootskauaaegne väljapaistev töö koorimuusika valdkonnas10 000 krooni
Aet Maateetulemuslik töö rahvakultuuri arendamisel10 000 krooni
Heli Jürgensonväljapaistev kontserttegevus10 000 krooni
Angela Arrasterahvatantsualane tegevus, 2002. aasta koolinoorte tantsupeo "Vikerkaar" pealavastaja10 000 krooni
Ruth Mirovraamat "Sõnast sõnasse"10 000 krooni
Maire Breedetulemuslik töö Tartu Rahvaülikooli ülesehitamisel10 000 krooni
Larissa Mandelleidlikud, rahvavalgustuslikud projektid 2002. aastal10 000 krooni
Karin RooleidEesti rahvaluule bibliograafia koostamine10 000 krooni
Ants Viiresraamat "Minu jõulude lugu"10 000 krooni
Võru Folkloorifestivalmõnusalt folkloorse õhkkonna loomine10 000 krooni

2001

Aleksander Heintaluraamat "Estide (tšuudide) hingestatud ilm"10 000 krooni
Reet Hiiemäeraamatute "Eesti katkupärimuste" ja "Folklore als Tatschenbericht" koostamine10 000 krooni
Tuule KannTuule Kanniks olemise eest10 000 krooni
Maie Oravtubli töö rahvatantsuansambel Tarvanpää juhina ja Eesti rahvatantsuelu rikastajana10 000 krooni
Anu Raudrahvakunstile tänapäevase vormi leidmine10 000 krooni
Aavo Otsvaskpillimuusika edendamine10 000 krooni
Eda-Kai Simmermannprojekti "Väike kannel" teostamine10 000 krooni
Ants SöötEesti Koorijuhtide Naiskoori tegevuse arendamine ja Llangollenis Eisteddfodi konkursi võitmine10 000 krooni
Kärdla Nukuteaterkunstiline ja pedagoogiline kunstihariduslik tegevus10 000 krooni
Leisi valla
Rahvakultuuri Seltsing
pärimuskultuurilaagrite korraldamine10 000 krooni
Palamuse
Amatöörteater
maakondlike ja üleriigiliste teatriprojektide teostamine10 000 krooni