Annual awards 2001-2010

2010

Margit Aasma mitmekülgse kultuurilise tegevuse eest Harjumaal 3 000 krooni
Sirje Bärg silmapaistva kultuurilise tegevuse eest Kose vallas 3 000 krooni
Kätlin Janson Amandus Adamsoni ateljeemuuseumi avamise puhul 3 000 krooni
Anne Kruuse maakondlike ühisürituste koordineerimise ja läbiviimise eest 3 000 krooni
Piret Kunts Harjumaa laste rahvatantsupäeva korrladamise eest Ääsmäel 3 000 krooni
Karin Muru eduka treeneritöö eest Männiku lasketiirus ja laskespordivõistluste eeskujuliku läbiviimise eest 3 000 krooni
Helges Mändmets tervisespordi sarja "Lahemaa Troika"  ja entusiastliku rahvaspordialase tegevuse eestvedamise eest Harjumaal 3 000 krooni
Ele Ots silmapaistva kultuurilise tegevuse eest Kuusalu vallas 3 000 krooni
Ain Pinnonen ühiskondlikult eduka ja aktiivse tegevuse eest Harjumaal 3 000 krooni
Aili Pürjema silmapaistva kultuurilise tegevuse eest Aegviidu vallas 3 000 krooni
Peep Raun mitmekülgse ja eduka  kultuurilise tegevuse eest Harjumaal 3 000 krooni
Tanel Renter aktiivse koolispordi eestvedamise eest Harjumaal 3 000 krooni
Rutt Ridbeck laste rahvakultuuriürituste korraldamise eest Harjumaal 3 000 krooni
Linda Roop pikaajalise ja tulemusliku töö eest Saue vallas 3 000 krooni
Tiia Soosalu laulufestivali "Veskitammi Lauluratas"  läbiviimise eest 3 000 krooni
Reet Suurkask Harjumaa noorte vokaalansamblite festivali korraldamise eest 3 000 krooni
Helle Suurlaht ETNOpäeva läbiviimise eest Padisel 3 000 krooni
Elen Turi innovaatilisele kultuuritöötajale Nissi vallas 3 000 krooni
Harju Maakonnaraamatukogu  raamatukogunduse koordineerimise eest Harjumaal 5 000 krooni
Harjumaa Keelpilliorkester MTÜ
keelpillimuusika arendamise ja propageerimise eest Harjumaal 5 000 krooni
Harjumaa Kultuurikorraldajate Liit maakondlike ühisürituste korraldamise eest Harjumaal 5 000 krooni
Harjumaa Muuseum  maakonna museoloogilise tegevuse kureerimise eest Harjumaal 5 000 krooni
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester MTÜ puhkpillimuusika arendamise ja propageerimise eest Harjumaal 5 000 krooni
Harjumaa Spordiliit  spordialase tegevuse koordineerimise eest Harjumaal 5 000 krooni
Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus  maakondlike ühisürituste korraldamise eest Harjumaal 5 000 krooni
Rahvatantsu ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus  maakondlike ühisürituste korraldamise eest Harjumaal 5 000 krooni

2009

Triin Aas  suurepäraste tantsurühmade juhendamise eest 3 000 krooni
Ilma Adamson  loominguliselt eduka tegevusaasta eest 3 000 krooni
Ivetta Jürisson  kõrgete tulemuste eest rahvusvahelistel konkurssidel 3 000 krooni
Krista Kukk  mitmekülgse tegevuse eest Kuusalu vallas 3 000 krooni
Risto Lall  saalihoki edendamise eest Harjumaal 3 000 krooni
Külli Ovir  tulemusliku töö eest dirigendi ja muusikaõpetajana 3 000 krooni
Tiina Pallas  triatlonispordi edendamise eest Harjumaal 3 000 krooni
Linda Pihu  suurima maakondliku panuse (viis rühma) eest tantsupeol „Meri“. 3 000 krooni
Eva Pukk  silmapaistva kultuurilise tegevuse eest Saku vallas 3 000 krooni
Maie Ramjalg  kõrgete tulemuste eest teatrifestivalidel ja seoses trupi 10. tegevusaastaga 3 000 krooni
Annika Remmel  laulu- ja tantsupeo korraldusele osutatud kaasabi eest 3 000 krooni
Taie Saar  mitmekesise kultuurialase tegevuse eest Kiili vallas 3 000 krooni
Darja Selivanova tipptulemuse eest Eesti noorte dirigentide konkursil 3 000 krooni
Heli Sepp  Kose Noortelava ehituse ja muusikali „Üks samm sinnapoole“ väljatoomise eest 3 000 krooni
Ülle Siska  silmapaistva kultuurilise tegevuse eest Rae vallas 3 000 krooni
Artur Talvik  Tapurla külaelu edendamise eest 3 000 krooni
Tiiu Tamm  kohaliku spordielu edendamise eest 3 000 krooni
Juhan Trump  mitmekülgse ja eduka tegevuse eest Raasiku vallas 3 000 krooni
Tatjana Uljanova  töökollektiividevaheliste spordivõistluste süsteemi loomise eest 3 000 krooni
Harju Maakonnaraamatukogu  raamatukogunduse koordineerimise eest Harjumaal 5 000 krooni
Harjumaa Keelpilliorkester MTÜ
keelpillimuusika arendamise ja propageerimise eest Harjumaal 5 000 krooni
Harjumaa Kultuurikorraldajate Liit maakondlike ühisürituste korraldamise eest 5 000 krooni
Harjumaa Muuseum  maakonna museoloogilise tegevuse kureerimise eest 5 000 krooni
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester MTÜ  puhkpillimuusika arendamise ja propageerimise eest Harjumaal 5 000 krooni
Harjumaa Spordiliit  spordialase tegevuse koordineerimise eest Harjumaal 5 000 krooni
Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus  maakondlike ühisürituste korraldamise eest 5 000 krooni
Rahvatantsu ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus  maakondlike ühisürituste korraldamise eest 5 000 krooni

2008

Margit Eerik G. Ernesaksa 100. sünniaastapäeva tähistamiseks korraldatud vabaõhuetenduse "Ernesaks ja Oamats" korraldamise eest 3 000 krooni
Aarne Idavain kauaaegsele, edukale koolmeistrile aktiivse ühiskondliku tegevuse eest 3 000 krooni
Heljo Järvelaid pikaajalise kultuuritöö eest Kose raamatukogus 3 000 krooni
Valdur Kalme professionaalsete ühisürituste korraldamise eest Harjumaal 3 000 krooni
Priit Kase raamatu "Kallavere, Lillevere, Pasies. Külalood 1241-2006." valmimise eest 3 000 krooni
Antoniida Kauber tulemusliku tegevuse eest 2008. aastal 3 000 krooni
Kristjan Kenapea tulemusliku tegevuse eest 2008. aastal 3 000 krooni
Rein Kippar Kuusalus toimunud rahvatantsupäevade korraldamise eest 2008. aasta suvel 3 000 krooni
Margus Kirja kultuuritöö eest Jõelähtme vallas 3 000 krooni
Elo Marika Kongo tulemusrikka tegevuse eest tantsupedagoogina 3 000 krooni
Indrek Lillsoo edukale treenerile Harjumaal 3 000 krooni
Elviira Luur pikaajalise kultuuritöö eest Rae vallas 3 000 krooni
Virve Lääne tulemusliku töö eest rahvaliku viiulimängu edendajana Harju maakonnas 3 000 krooni
Anu Matteus tulemusliku ja kõrgel tasemel koorimuusikavaldkonna saavutuste eest 3 000 krooni
Anna Nilisk aktiivse kultuurilise tegevuse eest Voose külaseltsis 3 000 krooni
Arvo Pihlamets mitmekülgse kultuurilise tegevuse eest Harju maakonnas 3 000 krooni
Mare Russak Harjumaa Keelpilliorkestri eduka juhtimise eest 3 000 krooni
Madis Sarik tulemusliku töö eest spordiklubi Raekoss juhtimisel 3 000 krooni
Hille Schaffrik mitmekülgse kultuurilise tegevuse eest Kõue vallas 3 000 krooni
Kunnar Vahtras raamatu "Kolgaküla" väljaandmise eest 3 000 krooni
Alari Volf tulemusliku tegevuse eest 2008. aastal 3 000 krooni
Harju Maakonnaraamatukogu  raamatukogunduse koordineerimise eest Harjumaal 15 000 krooni
Harjumaa Kultuurikorraldajate Liit maakondlike ühisürituste korraldamise eest 15 000 krooni
Harjumaa Muuseum  maakonna museoloogilise tegevuse kureerimise eest 15 000 krooni
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester MTÜ  puhkpillimuusika arendamise ja propageerimise eest Harjumaal 15 000 krooni
Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda puuetega inimeste organisatsioonide kultuurilise tegevuse koordineerimise eest 15 000 krooni
Harjumaa Spordiliit  spordialase tegevuse koordineerimise eest Harjumaal 15 000 krooni
Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus  maakondlike ühisürituste korraldamise eest 15 000 krooni
Rahvatantsu ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus  maakondlike ühisürituste korraldamise eest 15 000 krooni

2007

Mari Tampere BezrodnyHarjumaa kammermuusikafestivalide kunstilise juhi töö eest3 000 krooni
Valeri Brõlin
eduka esinemise eest Eesti maaspordimängudel
3 000 krooni
Niina Eskotulemuliku töö eest koolikooridega3 000 krooni
Juri Grill
Judo propageerimise eest Harjumaal
3 000 krooni
Angelika KadarikFolkloorifestivali Baltica 2007 korraldamise eest3 000 krooni
Anu KarjasteKolga lähiümbruse pärimust ja ajalugu tutvustava haridusprogrammide väljatöötamise eest3 000 krooni
Kalle Kask maakondlike ürituste korraldamise eest 3 000 krooni
Kalev Konsa Tabasalu Jazzfesti korraldamise eest 3 000 krooni
Pirst Kuntssilmapaistva panuse eest rahvatantsu juhendajana
3 000 krooni
Kaupo Kütt
kohaliku spordielu edendamise eest Kiili vallas
3 000 krooni
Siiri Laidsilmapaistva panuse eest maakonna suurürituste korraldamisel3 000 krooni
Sirje Luide X Noorte Laulu- ja Tantsupeo õpilastööde näituse koordineerimise eest Harjumaal 3 000 krooni
Enla Odamus
pedagoogilise tegevuse eest Saue Gümnaasiumis
3 000 krooni
Tiia Peenmaatulemusliku töö eest Keila kooridega3 000 krooni
Paavo PentRootsi-Kallavere muuseumi teemapäevade korraldamise eest3 000 krooni
Helle Pärlinpikaajalise töö eest Saku raamatukogus3 000 krooni
Marianne Randejärjepidev töö Harjumaa Kultuurikorraldajate Liidu juhatuse esimehena3 000 krooni
Pille Raudkiviüleriigilise rahvamajde suvekooli korraldamise eest3 000 krooni
Urve Saarmannpikaajalise töö eest Saue raamatukogus3 000 krooni
Leelo Tiisveltsuure panuse eest Noorte laulu- ja tantsupeo korralduses3 000 krooni
Eva Tipprakultuuri edendamine Aegviidu vallas3 000 krooni
Maria Tirosuure panuse eest Noorte laulu- ja tantsupeo korralduses3 000 krooni
Aire Tomssilmapaistva panuse eest rahvatantsu juhendajana
3 000 krooni
Eevi VendlaKultuurielu edendamise ja arendamise eest Riisiperes3 000 krooni
Külli Viivikmaakondlike suurürituse korraldamise eest Rae Kultuurikeskuses3 000 krooni
Harju Maakonnaraamatukogu  raamatukogunduse koordineerimise eest Harjumaal 15 000 krooni
Harjumaa Keelpilliorkester MTÜ  eduka noorte keelpilliorkestri tegevuse eest Harjumaal 15 000 krooni
Harjumaa Muuseum  maakonna museoloogilise tegevuse kureerimise eest 15 000 krooni
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester MTÜ  puhkpillimuusika arendamise ja propageerimise eest Harjumaal 15 000 krooni
Harjumaa Spordiliit  spordialase tegevuse koordineerimise eest Harjumaal 15 000 krooni
Harjumaa Spordiliit  spordipreemia "Meie tee juht, meie õpetaja" 10 000 krooni
Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus  X Noorte Laulu- ja tantsupeo korraldamise eest 15 000 krooni
Rahvatantsu ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus  X Noorte Laulu- ja Tantsupeo korraldamise eest 15 000 krooni
Harjumaa Kultuurijuhtide Ühendus rahvamajade suvekooli korraldamise eest 15 000 krooni
Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda puuetega inimeste organisatsioonide võrgu kujundamise eest 15 000 krooni
Rebala Muinsuskaitseala  muinsuskaitsealase tegevuse ja ajaloo jäädvustamises eest Harjumaal 5 000 krooni
Tuhala Looduskaitsekeskus looduskaitsealase tegevuse ja kultuuriloo jäädvustamise eest Kose vallas 5 000 krooni
Eesti Vabadusvõitluse Muuseum museoloogilise tegevuse ja alaloo talletamise eest 5 000 krooni
Padise Muuseumi SA museoloogilise ja kultuurilise tegevuse eest Padise vallas 5 000 krooni

2006

Ando Algrepikaajalise ja tulemusliku töö eest kergejõustiku arendamise Kose vallas2 000 krooni
Juta HelilaidHarjumaa Laulu- ja Tantsupeo korralduses osalemise eest2 000 krooni
Mia Härmviljaka kodu-uurimusliku töö eest Ohtu külas2 000 krooni
Merike Kahu järjepideva ja silmapaistva kultuurikorraldusliku tegevuse eest Neeme külas 2 000 krooni
Heli KaruHarjumaa Laulu- ja Tantsupeo korralduses osalemise eest2 000 krooni
Ott KaskHarjumaa Laulu- ja Tantsupeo korralduses osalemise eest2 000 krooni
Sirje Kullus silmapaistvate tulemuste eest lauluõpetajana Paldiski linnas 2 000 krooni
Kristiina Liivik Noorte jazzfestivalli "Visioon" ellukutsumise ja järjepideva korraldamise eest Harjumaal 2 000 krooni
Erge LooritsHarjumaa XII Memme-taadi lustipeo ja I Käsitööpäeva korraldamise eest Kose vallas2 000 krooni
Eve LutterHarjumaa Laulu- ja Tantsupeo korralduses osalemise eest2 000 krooni
Edith Madalikpikaajalise ja tulemusliku orienteerumisalase töö eest Saue linnas2 000 krooni
Lauri Metus järjepideva ja silmapaistva töö eest harjumaa noorte muusikutega 2 000 krooni
Heli Niinspordielu arendamise eest Rae vallas2 000 krooni
Riina Paartalu järjepideva ja silmapaistva töö eest lastega Harjumaal 2 000 krooni
Sergei Petrovspordielu arendamise eest Maardu linnas2 000 krooni
Piret PuustaHarjumaa Laulu- ja Tantsupeo korralduses osalemise eest2 000 krooni
Hando PõldmäeHarjumaa Laulu- ja Tantsupeo korralduses osalemise eest2 000 krooni
Erika PõlendikKoolinoorte rahvatantsufestivali korraldamise eest2 000 krooni
Maret Pärnametsnoorsootöö edendamise eest Keila linnas2 000 krooni
Marge RooseHarjumaa Laulu- ja Tantsupeo korralduses osalemise eest2 000 krooni
Tõnu Sal-SallerHarjumaa Laulu- ja Tantsupeo korralduses osalemise eest2 000 krooni
Svetlana Siltšenko silmapaistva rahvakultuurialase tegevuse eest Harjumaal 2 000 krooni
Epp SooHarjumaa Laulu- ja Tantsupeo korralduses osalemise eest2 000 krooni
Eva Teppo silmapaistva pedagoogilise tegevuse eest Keila linnas 2 000 krooni
Leida TiisHarjumaa Laulu- ja Tantsupeo korralduses osalemise eest2 000 krooni
Maarika TuttelbergHarjumaa Laulu- ja Tantsupeo korralduses osalemise eest2 000 krooni
Eha Valdmamitmekülgse koduloolise ja loomingulise tegevuse eest2 000 krooni
Harju Maakonnaraamatukogu  raamatukogunduse koordineerimise eest Harjumaal 20 000 krooni
Harjumaa Keelpilliorkester MTÜ  eduka noorte keelpilliorkestri tegevuse eest Harjumaal 20 000 krooni
Harjumaa Muuseum  maakonna museoloogilise tegevuse kureerimise ja maakonna laulupeoks koostatud temaatilise näituse korraldamise eest 20 000 krooni
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester MTÜ  puhkpillimuusika arendamise ja propageerimise eest Harjumaal 20 000 krooni
Harjumaa Spordiliit  spordialase tegevuse koordineerimise eest Harjumaal 20 000 krooni
Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus  2006. aasta Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest 20 000 krooni
Rahvatantsu ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus  2006. aasta Harjumaa laulu- ja tantsupeo korraldamise eest 20 000 krooni
Rebala Muinsuskaitseala  muinsuskaitsealase tegevuse ja ajaloo jäädvustamises eest Harjumaal 20 000 krooni
Tuhala Looduskaitsekeskus looduskaitsealase tegevuse ja kultuuriloo jäädvustamise eest Kose vallas 20 000 krooni
Mõnus Tegu MTÜ innovaatilise ürituste korraldamise eest Harjumaa noortele ja täiskasvanutele 20 000 krooni
Padise Muuseumi SA museoloogilise ja kultuurilise tegevuse eest Padise vallas 20 000 krooni

2005

Ilma Adamson  koolinoorte rahvatantsufestivali korraldamise eest Harjumaal 2 000 krooni
Elena Kalbus mitmekülgse rahvakultuurialase tegevuse eest Saue linnas 2 000 krooni
Viive Kübar tulemusliku tegevusaasta eest ning seoses 70. sünnipäevaga 2 000 krooni
Ester Legonkov eduka töö eest Turba Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajana 2 000 krooni
Aino Lehtmets kauaaegse kultuuritöö korraldamise ning aktiivse kodukandi ajaloo uurimise eestvedamise eest Ääsmäel 2 000 krooni
Maimo Liivik kauaaegse töö eest Hirvli raamatukogu juhatajana, koduloo uurimisel ja küla seltsielu edendamisel 2 000 krooni
Elna Linkvist tulemusliku töö eest laste ja noorte rahvatantsurühmade juhendamisel 2 000 krooni
Vilve Nilk tulemusliku töö eest laste ja noorte rahvatantsurühmade juhendamisel 2 000 krooni
Ahto Nurk Harjumaa rahvamuusikapäeva ja Lohusalu rahvatantsuõhtu korraldamise eest 2 000 krooni
Aita Orav pikaajalise töö eest Turba raamatukogus ning seoses 80. sünnipäevaga 2 000 krooni
Linda Pihu laste rahvatantsupäeva idee ja teostuse eest Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis 2 000 krooni
Kaljo Põldaru spordielu eestvedamise eest Harju maakonnas ning staadioni rajamise eest Kernu vallas
2 000 krooni
Maie  Ramjalg rahvakultuuriürituste ja ringide tegevuse koordineerimise ning pikaajalise töö eest rahvamaja juhatajana Jõelähtme vallas 2 000 krooni
Rutt Ridbeck tulemusliku tegevuse eest muusikaelu edendamisel 2 000 krooni
Valdo Rüütelmaa mitmekülgse muusikapedagoogilise tegevuse eest Harjumaal 2 000 krooni
Pille Saatmäe tulemusliku töö eest Riisipere kammerkoori dirigendina 2 000 krooni
Aime Tamm pikaajalise töö eest rahvatantsujuhina ja kultuurielu edendajana Saku Rahvamajas ning seoses 70. sünnipäevaga 2 000 krooni
Kadri Tiis Harjumaa rahvatantsupäeva korraldamise eest Paunkülas 2 000 krooni
Elli  Toomvap pikaajalise rahvatantsualase tegevuse koordineerimise eest Aegviidu vallas ning seoses 70. sünnipäevaga 2 000 krooni
Agathe Vaab 30 aastat tervisevõimlemise korraldamist Aegviidu vallas 2 000 krooni
Harju Maakonnaraamatukogumaakonna raamatukogunduse koordineerimise eest Harju maakonnas10 000 krooni
Harjumaa Keelpilliorkester MTÜeduka keelpilliorkestri tegevuse eest10 000 krooni
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester MTÜpuhkpillimuusika arendamise ja propageerimise eest noorte seas10 000 krooni
Harjumaa Muuseummaakonna museoloogilise tegevuse kureerimise eest10 000 krooni
Harjumaa Spordiliit Harju maakonna spordialase tegevuse koordineerimise eet10 000 krooni
Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus MTÜHarjumaa kooli- ja koorimuusika arendamise eest10 000 krooni
Rahvatantsu ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus MTÜrahvakultuuri säilitamise eest Harjumaal10 000 krooni
Rebala Muinsuskaitsealamuinsuskaitsealase töö ja ajaloo jäädvustamise eest
10 000 krooni

2004

Marika Salu Aktiivse ja eduka tegevuse eest Saue Haridusseltsis VITALIS 2,000  krooni
Madli Luuk Professionaalse töö eest Viinistu Kunstimuuseumis 2,000  krooni
Merike Hallik Laulu- ja tantsupeo ning maakondlike rahvakultuurialaste ühenduste kureerimise eest 2,000  krooni
Tiina Sinijärv Tulemusliku noorsootöö edendamise eest kohalikus omavalitsuses    2,000 krooni
Ira Meinvald Järjepideva töö eet maadluse edendamisel Harju Maakonnas 2,000 krooni
Helges Mändmets Järjepideva töö eest spordi edendamisel Kolgakülas 2,000 krooni
Tõnu Meijel Mitmekülgse ja eduka tegevuse eest spordi edendamisel Keila linnas. 2,000 krooni
Veigo Juuse Aktiivse koolispordi koordineerimise eest Harju maakonnas 2,000 krooni
Riina Sippol Tulemusliku kultuuritöö edendamise eest 2,000 krooni
Kersti Ulmas  XVII Üldtantsupeo ettevalmistamise eest 2,000 krooni
Rein Kippar  XVII Üldtantsupeo ettevalmistamise eest 2,000 krooni
Heli Sepp XVII Üldlaulupeo ettevalmistamise eest 2,000 krooni
Katrin Sassi Folkloorifestivali Baltica maapäeva korraldamise eest 2,000 krooni
Marika Lanes Folkloorifestivali Baltica maapäeva korraldamise eest 2,000 krooni
Merit Kaul  XVII Üldtantsupeo ettevalmistamise eest 2,000 krooni
Leelo Tungal Pikaajalise töö eest ajakirja "Hea Laps" väljaandmisel 2,000 krooni
Heino- Raimund Ridbeck Toetus Padise kultuuripärandi uurimise ja propageerimise eest 2,000 krooni
Heli Nurger Toetus Harjumaa Muuseumi renoveerimise lõpule viimise eest 2,000 krooni
Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus  Toetus Üldlaulupeo ettevalmistamise eest 8,000 krooni
Rahvatantsu ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus  Toetus Üldtantsupeo ettevalmistuse eest 8,000 krooni
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester  Toetus puhkpillimuusika arendamise ja propageerimise eest noorte seas 8,000 krooni
Harjumaa Keelpilliorkester  Toetus eduka keelpilliorkestri tegevuse eest 8,000 krooni
Harjumaa Spordiliit  Toetus harju maakonna spordialase tegevuse koordineerimise eet 8,000 krooni
Harjumaa Huvijuhtide Ühendus  Toetus maakonna noorsootöö edendamise eest 8,000 krooni
Harju Maakonnaraamatukogu  Toetus maakonna raamatukogunduse koordineerimise eest Harju maakonnas 8,000 krooni
Harjumaa Muuseum  Toetus maakonna museoloogilise tegevuse kureerimise eest 8,000 krooni

2003   

Ilme Haavalo raamatukogundusalast tegevuse ja Seto kultuuri edandamise eest 2 000 krooni
Ly Ots raamatukogundusalase tegevuse ja seltsielu edendamise eest Peningi Külamajas 2 000 krooni
Kalle Erm muusikaliprojektide koordineerimise eest Viimsi vallas 2 000 krooni
Heidi Niinepuu pikaajalise kultuuritöö juhtimise eest Vasalemma Rahvamajas 2 000 krooni
Piia Peterson sihikindla erinoorsootöö eest Keila linnas 2 000 krooni
Ingrid Keerma tulemusliku pedagoogilise töö eest Kuusalu vallas  2 000 krooni
Maksim Merkuri eduka töö eest alveeujumise treenerina 2 000 krooni
Indrek Sei eduka töö eest Swimclab`i juhatamisel 2 000 krooni
Jüri Paavel aktiivse sporditegevuse koordineerimise eest Harju maakonnas 2 000 krooni
Reet Terasmaa rahvusliku käsitöö ja lapitehnika edasiarendamise eest 2 000 krooni
Urmi Sinisaar töö eest Koorijuhtide- ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühenduse juhatuse esimehena 2 000 krooni
Raidi Andre pikaajalise ja mitmekülgse koorikultuuri viljelemise ja muusikalise tegevuse eest Loksal 2 000 krooni
Leida Tiis pikaajalise rahvakultuuri viljelemise eest Kose vallas 2 000 krooni
Anne Kuusk Turba kultuurielu eestvedamise eest 2 000 krooni
Eino Pedanik Harju maakonna kultuurielu  eduka ja tulemusliku juhtimise eest 2 000 krooni
Harjumaa Muuseum maakonna museoloogilise tegevuse arendamise eest 8 000 krooni
Harju Maakonnaraamatukogu maakonna raamatukogunduse koordineerimise eest 8 000 krooni
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester MTÜ maakonna puhkpillimuusika arendamise ja propageerimise eest noorte seas. 8 000 krooni
Harjumaa Spordiliit MTÜ maakonna spordialase tegevuse koordineerimise eest 8 000 krooni
Koorijuhtide - ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus MTÜ maakonna laulupeo korraldamise eest 8 000 krooni
Harjumaa keelpilliorkester MTÜ maakonna noorte keelpilliorkestri loomise eest 8 000 krooni
Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus MTÜ maakonna tantsupeo korraldamise eest 8 000 krooni
Harjumaa Huvijuhtide Ühendus MTÜ maakonna noorsootöö edendamise eest 8 000 krooni

2002

Margit Aasmaa, Elviira Alamaa, Rutt Enok, Erna Gerndorf, Ene Järvik, Kadri Tiis, Signe Kallaste, Andrus Kalvet, Anu Karavajeva, Evi Lauer, Leena Möls, Sirje Nokkur, Eha Podgornova, Helle Pärlin, Margit Pärtel, Karna Rünno, Kalev Saar, Karin Saarma, Rein Suppi, Anne-Ly Suvi    

Harju Maakonnaraamatukogu    
Harjumaa Huvijuhtide Ühendus MTÜ    
Harjumaa Muuseum    
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester MTÜ    
Harjumaa Spordiliit MTÙ    
Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus    
Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus

2001

Igor Aleksandrov, Jüri Grill, Merle Hansen, Juta Helilaid, Harry Illak, Angelika Kadarik, Kristel-Liis Kaunismaa, Ilse Kenapea, Liia Kiibus, Kahro Kivilo, Ago Kliimson, Edgar Kruger, Kersti Lepik, Garina Paiste, Ruth Pauls, Tiia Peenmaa, Pilvi Põldma, Aivar Põldvee, Reet Raudkepp, Katrin Sassi, Mare Soosõrv, Tiiu Zirnask, Külli Talmar, Kristel Tamm, Ülle Urb

Harju Maakonnaraamatukogu    
Harjumaa Muuseum    
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester    
Harjumaa Spordiliit    
Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus    
Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus