Aastapreemiad

Hiiumaa ekspertgrupp tunnustab igal aastal oma maakonna entusiastlikke kultuuri-ja spordielu edasiviijaid. Ekspertgrupp jagab aastapreemiaid alates 199.... aastast.

Preemia saajad valitakse välja preemiakandidaatide seast, kelle on esitanud eraisikud, seltsid või organisatsioonid. Ka ekspertgrupp teeb algatuse korras omalt poolt ettepanekuid premiakandidaatide kohta. Preemiasaajate arv ning preemiateks määratava raha suurus lepitakse kokku igal aastal eraldi.

Hiiumaa ekspertgrupp annab välja aastapreemiaid ja tunnustusi. Ühes rahalise preemiaga antakse kõigile preemiasaajatele tänukirjad.

Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupile saab iga aasta 20.novembriks esitada kandidaatide alljärgnevatele preemiatele:

Tänu ja kummardus“   a` 1300 €
(pikaajaline viljakas panus ja tegevus valdkonnas) arvestusega 1 spordi- ja 1 kultuuri valdkonnas

4 aastapreemiat a` 700 €
(Parim nais- ja meessportlane ning silmapaistvate sündmuste korraldamise või tegevuse eest kultuuri alal jooksval aastal) arvestusega 2 spordi- ja 2 kultuuri valdkonnas

6 tunnustust a ´ 300 €
(tunnustused tublidele tegijatele) arvestusega 3 spordi - ja 3 kultuuri valdkonnas

„Kultuuripärl“
Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakondades.

Preemia kandidaadiks võib esitada füüsilisi isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaistvaid teeneid Hiiumaa kultuuri- või spordielu edendamisel. Vabas vormis taotlus tuleb esitada Hiiumaa ekspertgrupile, milles peavad olema:

  • lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
  • kehtivad stipendiumid (nende olemasolul);
  • kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, aadress, telefon, e-post)


Ettepanekud palume esitada e-post`ile: hiiumaa@kulka.ee või kirjalikult aadressil: Leigri väljak 5, Kärdla 92401, Ermo Mäeots

Täiendav info telefonil 4636063, 5019113

Image: http://kulka.voog.com/photos/Hiiumaa%20pidu%202014%20%20%2849%29_1.JPG?1406810883050

Eesti Kultuurkapitali maakondlik kultuuripreemia "Kultuuripärl"

Alates 2006. aastast annab Eesti Kultuurkapital igal aastal välja maakondlikud kultuuripreemiad “Kultuuripärl”.

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakondades. Igas maakonnas antakse välja üks preemia aastas. Preemia saaja otsustab maakondlik ekspertgrupp. Kui preemia antakse välja koostööpartneritega, otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud komisjon.

Preemiasumma suurus võib tulenevalt koostööpartnerite soovist maakonniti erineda. Kultuurkapitali poolt eraldatav preemiasumma on igas maakonnas ühesuurune, selle kinnitab Eesti Kultuurkapitali
nõukogu igal aastal eraldi.

Ühes rahalise preemiaga antakse laureaadile “Kultuuripärl“ tunnusmärk, milleks on keraamilne pärlikarp klaasist pärliga. Pärlile on graveeritud laureaadi nimi, auhinna andnud maakonna nimi ning aastaarv. Pärl valmib Asuurkeraamika stuudio (Kärt Seppel) ja AS Disainklaas (Agnes Torm) koostöös.

Hiiumaa kultuuripärlid:

* Kultuuripärli preemiad on välja antud koostöös Hiiu Maavalitsuse ja Omavalitsuste Liiduga

Kultuuripärl 2006 Homecoming MTÜ kammermuusikafestivali "Hiiumaa Homecoming" eest 30 000 krooni 
Kultuuripärl 2007 Hiiumaa Turismiliit   "15 ühepäevakohvikut Kärdlas"  30 000 krooni 
Kultuuripärl 2008 Hiiumaa Võrkpalliklubi " 51. võrkpalli turniir " 30 000 krooni 
Kultuuripärl 2009 Pärimusmuusika festival Hiiu Folk tunnustus festivali korraldamise ja pärimusmuusika väärtustamise eest 28 000 krooni
Kultuuripärl 2010 Puulaevade pidu 2010 V puulaevade pidu toimus juunikuus Emmaste vallas. Kahe päeva jooksul said huvilised Sõru sadamas osaleda paadimeistrite, köiekeerutamise, tõrvapõletamise, võrgukudumise ja teistes töötubades ning tutvuda lähemalt puupaatide ajalooga 28 000 krooni
Kultuuripärl 2011 Jaanus Berkmann  X Kärdla ratsupäevade korraldamise eest 1 900 eurot
Kultuuripärl 2012 Heiki Nabi suurepärase saavutuse eest Londoni Olümpiamängudel 1 650 eurot (preemia anti välja koostöös Hiiu MV)
Kultuuripärl 2013 Kalli Sein näituse eest „Liivast oled sa võetud...“ 1 950 eurot
  Kultuuripärl 2014Helle-Mare Kõmmus tantsudes jutustatud lugude eest  2000 eurot
  Kultuuripärl 2015Helgi Põllo
Aivi Telvik
Ermo Mäeots
 koguteose "Hiiumaa" koostamine