Hiiumaa ekspertgrupp kuulutab välja kandidaatide esitamise alljärgnevatele preemiatele:

Kirjalikud ettepanekud palume saata 20. novembriks e-kirjaga hiiumaa@kulka.ee või aadressil: Leigri väljak 5, Kärdla 92401 Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp.

„Kultuuripärl 2015“
Preemia kandidaadiks võib esitada füüsilisi isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaistvaid teeneid Hiiumaa kultuuri- või spordielu edendamisel vt. ka Hiiu Leht 23.10.2015

„Tänu ja kummardus“   a` 1300 €
(pikaajaline viljakas panus ja tegevus valdkonnas)
arvestusega 1 spordi- ja 1 kultuuri valdkonnas

4 aastapreemiat a` 700 €
(Parim nais- ja meessportlane 2015 ning silmapaistvate sündmuste korraldamise või tegevuse eest kultuuri alal 2015)
arvestusega 2 spordi- ja 2 kultuuri valdkonnas

6 tunnustust a ´ 300 €
(tunnustused tublidele tegijatele)
arvestusega 3 spordi - ja 3 kultuuri valdkonnas

Vabas vormis ettepanek tuleb esitada Hiiumaa ekspertgrupile, milles peavad olema:
  • lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
  • kehtivad stipendiumid (nende olemasolul);
  • kandidaadi tutvustus ja andmed (võimalusel aadress, telefon, e-postiaadress)

Kandidaatide esitamise viimane tähtaeg on 20. november 2015
Kirjalikud ettepanekud palume saata e-postile: hiiumaa@kulka.ee või aadressil: Leigri väljak 5, Kärdla 92401 Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp

Täiendav info telefonil 4636063, 5019113