Läänemaa  ekspertgrupi kandidaadid

Läänemaa  ekspertgrupi koosseisu esitati 9 kandidaati. 
Uue ekspertgrupi koosseisu kinnitab Kultuurkapitali nõukogu. 

Kandidaat
Esitaja
Ingrid Arro
Haapsalu Kontserdiühing MTÜ, C. Kreegi nim Haapsalu Muusikakool
Mairi Grossfeldt
T-Stuudio MTÜ, Läänemaa Ühisgümnaasium
Triin Jugapuu
SEE Teater MTÜ
Helle Kaljusaar
Lääne Maakonna Keskraamatukogu
Ülle Lass
Lääne Maakonna Spordiliit Läänela
Vaido Toomsar
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ, MTÜ segarahvatantsurühm West
Tiiu Tulvik
Läänemaa Tantsujuhtide Ühendus, Noarootsi Rahvaselts MTÜ
Leini Vahtras
Haapsalu Kultuurikeskus
Liina Viiret
MTÜ Liigub ja Loob