Aastapreemiad

Pärnumaa ekspertgrupi aastapreemiad

Aastapreemiatega tunnustatakse maakonna tublisid kultuuri- ja spordiinimesi, seltse ja organisatsioone.
Preemia saajad valitakse välja preemiakandidaatide seast, kelle on esitanud eraisikud, seltsid või organisatsioonid. Ka ekspertgrupp teeb omalt poolt ettepanekuid preemiakandidaatide kohta.  Aastapreemia suurus on 1 000 eurot.

Ekspertgrupi aastapreemiad jagunevad:

  • aasta kultuuritegija preemia;
  • aasta kultuurisündmuse preemia;
  • aasta sporditegija preemia;
  • aasta spordisündmuse preemia

Eesti Kultuurkapitali maakondlik kultuuripreemia "Kultuuripärl"

Alates 2006. aastast annab Eesti Kultuurkapital igal aastal välja maakondlikud kultuuripreemiad “Kultuuripärl” /Algne idee pärineb Harjumaalt, kus on Kultuuripärli preemiat välja antud juba 2003. aastast/

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakondades. Igas maakonnas antakse välja üks preemia aastas. Preemia saaja otsustab maakondlik ekspertgrupp. Kui preemia antakse välja koostööpartneritega, otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud komisjon.

Preemiasumma suurus võib tulenevalt koostööpartnerite soovist maakonniti erineda. Kultuurkapitali poolt eraldatav preemiasumma on igas maakonnas ühesuurune, selle kinnitab Eesti Kultuurkapitali
nõukogu igal aastal eraldi. 

Ühes rahalise preemiaga antakse laureaadile “Kultuuripärl“ tunnusmärk, milleks on keraamiline pärlikarp klaasist pärliga. Pärlile on graveeritud laureaadi nimi, auhinna andnud maakonna nimi ning aastaarv. Pärl valmib Asuurkeraamika stuudio (Kärt Seppel) ja AS Disainklaas (Agnes Torm) koostöös.

Elutööpreemia

Elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest. Preemia määratakse füüsilisele isikule, igal aastal määratakse üks elutööpreemia saaja. Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud ning ettepanekud teeb ka ekspertgrupp omalt poolt.
Elutööpreemia suurus on 2 000 eurot, seda rahastatakse Kultuurkapitali nõukogu vahenditest.
Ühes rahalise preemiaga antakse laureaadile meene.