Aastapreemiad

Saaremaa ekspertgrupp tunnustab igal aastal kultuuri- ja spordielu edendamise eest aastapreemiatega tublisid kultuuri- ja spordiinimesi, kollektiive ja organisatsioone.
Preemia saajad valitakse välja eraisikute ja organisatsioonide poolt esitatud kandidaatide seast. Ettepanekuid preemiasaajate kohta saab omaalgatuse korras teha ka ekspertgrupp. Väljaantavate aastapreemiate saajate arvu ja preemiasumma suuruse otsustab ekspertgrupp igal aastal eraldi. Ühes rahalise preemiaga antakse kõigile kultuuri- ja spordielu edendajatele tänukiri.

Lisaks aastapreemiatele annab Saaremaa ekspertgrupp koostöös Saare Maavalitsuse, Leisi Vallavalitsuse ja Saaremaa Omavalitsuste Liiduga välja Hendrik Krummi nimelist kultuuristipendiumi.

Krummi nimeline kultuuristipendium loodi 1994. a saarlastest kultuuritegelaste tunnustamiseks ja Hendrik Krummi mälestuse jäädvustamiseks. Esimene stipendium anti välja 1995. aastal. Stipendiumiga tunnustatakse Saare maakonnas kultuurivaldkonnas pikaajaliselt tegutsevaid silmapaistvate tulemustega kultuurielu edendajaid, väljapaistvaid loomeisikuid ning eriliste teenete ja kestva viljaka tegevusega kollektiive. Stipendiaadi leidmiseks kuulutatakse igal aastal välja avalik konkurss. Stipendiumi saaja otsustab osapooltest koosnev komisjon ja stipendiumi suurus määratakse vastavalt rahalistele võimalustele.

Saaremaa ekspertgrupi aastapreemiad kultuurielu edendajatele ja H. Krummi nimeline stipendium antakse üle detsembrikuus kultuuriaasta pidulikul lõpuüritustel.
Spordipreemiate üleandmine toimub Saaremaa Spordiliidu poolt korraldataval spordiaasta pidulikul lõpetamisel.