Järjepidevuse auhind

1996 Jüri Tüli Tapa kooliõpetaja, kauaaegne ja tuntud puhkpilliorkestri dirigent 1,000 krooni
1997  Maie Orav  Tarvanpää Seltsi tantsujuht 1,000 krooni
1998 Peeter Kald Tapa muusikakooli direktor 2,500 krooni
1999 Ivi Lehtmets Kadrina tantsuõpetaja 3,000 krooni
2000 Rein Inno Kadrina muusikaõpetaja 5,000 krooni
2001 Odette Kirss  Rakvere Muuseumi teadur 5,000 krooni
2002 Ello Odraks Lääne-Viru Ühisomavalitsuse kultuurispetsialist, Virumaa  Poistekoori direktor 5,000 krooni
2003 Olaf Leps meeskoori Rakvere asutaja ja dirigent 5,000 krooni
2004 Liisa Düüna Lääne-Virumaa Keskraamatukogu direktor 5,000 krooni
2007 Sirje Luik lastekapelli lustipill eestvedaja 10,000 krooni
2008 Gunnar Viese  Green Christmase korraldamine eest 10,000 krooni
2009 Kai Eek Rakvere Reaalgümnaasiumi teatriringi juhendaja 15.aastat 10,000 krooni
2010 Anne Pajula Kauaaegne laste kunstiõpetaja 10,000 krooni
2011 Jaak Vettik Maakonna spordi vabariiklikule ja rahvusvahelisele tasandile viimise eest 600 eurot
2012 Mati Merirand Võrkpallitreener 600 eurot
2013 Ene Saaber Seeniortantsu maaletoomise ja tutvustamise eest 600 eurot
 2014Aili Möller   Kultuuripreemia "Järjepidevus"  650 eurot