Ootame ettepanekuid tunnustus- ja aastapreemiate määramiseks

Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp ootab ettepanekuid tunnustus- ja aastapreemiateks erinevates kultuuri- ja spordielu valdkondades. Kandidaadiks võib esitada Lääne-Viru maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, mittetulundusühinguid ja organisatsioone. 

Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.

Tunnustuspreemia antakse füüsilisele isikule, preemia suurus on 600 eurot.. 

Aastapreemia antakse isikule või organisatsioonile, kes on aasta jooksul silma paistnud ning kes on panustanud oluliste sündmuste arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme. Aastapreemia suurus´a 1000 eurot. 

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 20. november 2015. 

Kirjalikud ettepanekud palume saata e-posti aadressil laanevirumaa@kulka.ee.  

Lisainfo: Eda Lauri tel 3258022.