Avalik teave

Eesti Kultuurkapitali dokumentide avaldamine on reguleeritud Avaliku Teabe seaduse, Autoriõiguse seaduse ning Eesti Kultuurkapitali Teabele juurdepääsu tingimuste ja korraga, juurdepääsupiirangud dokumentide sarjadele on ära toodud dokumentide loetelus.

TEABELE JUURDEPÄÄSU TINGIMUSED JA KORD

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta