Avalik teave

Eesti Kultuurkapitali dokumentide avaldamine on reguleeritud Avaliku Teabe seaduse, Autoriõiguse seaduse ning Eesti Kultuurkapitali Teabele juurdepääsu tingimuste ja korraga, juurdepääsupiirangud dokumentide sarjadele on ära toodud dokumentide loetelus.

TEABELE JUURDEPÄÄSU TINGIMUSED JA KORD
   
2017. a II vooru taotluste esitamise tähtaeg on 22. mail.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta