Blanketid ja juhendid

TAOTLEMISEGA SEOTUD BLANKETID
ARUANDLUSEGA SEOTUD BLANKETID
  • Aruande blankett (saadetakse kokkuleppel eeltäidetuna kontaktisiku e-postile)
  • Kirjastuse kirjalik kinnituskiri töö valmimise kohta (AER lisa) (PDF- formaadis, Wordi formaadis)
MUUD BLANKETID
 PS! Toetuse saaja on kohustatud lepingu muutmise avalduse esitama enne lepingus määratud toetuse kasutamise perioodi lõppu.
JUHENDID

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist 

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta