Elutöötoetused

Kujutava- ja rakenduskunsti sihtkapital toetab igas kvartalis 580 euroga kunsti valdkonna 
teenekaid isikuid.  
 1. Herald Eelma 
 2. Jüri Hain  
 3. Maie Helm 
 4. Elo-Reet Järv
 5. Mari Kanasaar 
 6. Juta Keevallik
 7. Kaalu Kirme 
 8. Jaan Klõseiko 
 9. Peeter Kuutma 
 10. Ene Lamp
 11. Malle Leis
 12. Silvi Liiva 
 13. Lola-Ludmilla Liivat 
 14. Ado Lill 
 15. Raul Meel
 16. Heini Paas 
 17. Minni Patune 
 18. Silvia Raudvee 
 19. Uno Roosvalt
 20. Lembit Sarapuu  
 21. Tõnu Soo  
 22. Evi Viires   
   
2016. a IV vooru esitatud taotluste tulemused avalikustatakse  2017. aasta jaanuarikuus meie koduleheküljel ning ajalehes Sirp.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta