Avatud Eesti Raamatu sarjas valmimisel raamatud:

  AUTORITE JÄRGI (80 teost) 

  1.   Adorno, Theodor. Minima moralia. Tlk ja kommenteerija Mari Tarvas, saatesõna ja sisutoimetamine Eduard Parhomenko. Kirjastus: Tänapäev. Tõlge kirjastuses 31. I 2014, kirjastaja kinnitusel sisutoimetamise tähtaeg 31. XII 2017, toimetamise ja trükiettevalmistuse tähtaeg 30. IV 2018, ilmub 2018. aasta II või III kvartalis. 

  2.   Adorno, Theodor. Uue muusika filosoofia. Tlk Jaan Ross, järelsõna Tarmo Jüristo; toimetaja Katrin Kern, erialatoimetaja Mart Jaanson. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 28. VII 2016; saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2016; ilmumise tähtaeg /ilmumise tähtajaks on siin ja edaspidi taotlustes toodud toimetamise lõpukuupäev / 31. III 2018 [aruanne 30. IV 2018]. 

  3.   Aristoteles. Retoorika. Tlk ja kommenteerija Janika Päll. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke ja kommentaaride kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017. 

  4.   Ayer, Alfred. Keel, tõde ja loogika. Tlk Tiiu Hallap. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 14. VI 2017. 

  5.   Badiou, Alain. Eetika: Essee kurjuse mõistmisest. Tlk Anti Saar, saatesõna ja toimetaja Jüri Lipping. Kirjastus: EYS Veljesto. Tõlge kirjastuses 7. VII 2009, saatesõna kirjastuses 31. VII 2017, toimetatud tekst kirjastuses 31. VII 2017. 

  6.   Bahtin, Mihhail. Valitud teosed:  „Teo filosoofiast“, „Kunst ja vastutus“, „Marksism ja keelefilosoofia“, „Freudism“. Tlk Inta Soms, saatesõna Peeter Torop, toimetaja Kajar Pruul. Kirjastus: Varrak.  Tõlge kirjastuses 12. I 2009. Kirjastaja teatel on köite toimetamistähtaeg 1. IV 2018.  

  7.   Bahtin, Mihhail. Dostojevski poeetika probleemid. Tlk Enn Siimer ja Aare Pilv. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. X 2017. 

  8.   Bateson, Gregory. Sammud vaimu ökoloogia poole. Tlk Tanel Pern ja Silver Rattasepp. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 2. I 2018.  

  9.   Berger, Peter L., Thomas Luckmann. Tegelikkuse sotsiaalne konstrueerimine. Tlk Katre Pärn, Mirjam Parve, Ragne Schults, saatesõna Anti Randviir. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 29. XII 2016, saatesõna kirjastuses 6. VII 2017, ilmumise tähtaeg 30. IX 2017 [aruanne 30. X 2017]. 

  10. Bioeetika võtmetekste. Koostaja Kadri Simm, tlk Kalle Hein. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Koostatud 24. VIII 2016, tõlke kinnituskirja tähtaeg 20. V 2017. 

  11. Bohr, Niels. Filosoofilised mõtted. Koostaja Piret Kuusk, tlk Laurits Leedjärv ja Piret Kuusk, saatesõna Piret Kuusk. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 29. XI 2016, saatesõna kirjastuses 31. IV 2017, ilmumise tähtaeg 30. XI 2017 [aruanne 30. XII 2017]. 

  12. Bultmann, Rudolf. Evangeelium ja eksistents: Valitud esseed. Koost. ja tlk Jaan Lahe. Kirjastus: Ilmamaa. Sisukord kirjastuses 5. VII 2017, tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. III 2018. 

  13. Cicero, Marcus Tullius. Jumalate loomusest. Tõlkija, kommenteerija ja saatesõna Ivo Volt. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke, kommentaaride ja saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. V 2018. 

  14. Collingwood, R. G. Ajaloo idee; Autobiograafia. Tlk Kristin Sarv. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017. 

  15. Comte, Auguste. Positivistlik katekismus. Tlk Ülo Treikelder. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. V 2017. 

  16. Curtius, Ernst Robert. Euroopa kirjandus ja ladina keskaeg. Tlk Neeme Näripä. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. VI 2018. 

  17. Descola, Philippe. Teispool loodust ja kultuuri. Tlk Hasso Krull. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. VIII 2018. 

  18. Diderot, Denis. Filosoofilised dialoogid („Rameau vennapoeg“, „Näitleja paradoks“, „D’Alembert’i unenägu“ (+ 2 lisadialoogi), „Filosoofi vestlus marssal de *** prouaga“). Tlk Indrek Koff („D’Alembert’i unenägu“ (+ kaks lisadialoogi), „Filosoofi vestlus marssal de *** prouaga“), Mirjam Lepikult („Näitleja paradoks“), Andres Raudsepp („Rameau vennapoeg“), koostaja, kommenteerija, järelsõnastaja ja toimetaja Marek Tamm. Kirjastus: Varrak.  Tõlked toimetuses 2007–2008, kirjastaja kinnitusel ilmub 2018. a mais. 

  19. Dilthey, Wilhelm. Vaimne maailm. Tlk, saatesõna ja kommenteerija Andrus Tool. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge, saatesõna ja kommentaarid kirjastuses 12. XII 2016, ilmumise tähtaeg 31. VIII 2017 [aruanne 30. IX 2017]. 

  20. Durkheim, Émile. Religioosse elu põhivormid. Tlk Mariina Viia. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. VIII 2017. 

  21. Eckermann, Johann Peter. Kõnelused Goethega tema viimastel eluaastatel 1823–1832. Tlk Mati Sirkel. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlge kirjastuses 24. V 2017, ilmumise tähtaeg 31. III 2018 [aruanne 30. IV 2018]. 

  22. Eliade, Mircea. Šamanism. Tlk Mirjam Lepikult. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke esimene pool kirjastuses 27. VII 2017, kogu tõlke kinnituskirja tähtaeg 30. IX 2017. 

  23. Frege, Gottlob. Artikleid. Koostaja ja tlk Jaan Kangilaski. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke ja järelsõna kinnituskirja tähtaeg 1. X 2017. 

  24. Fromm, Erich. Põgenemine vabaduse eest. Tlk Tõnu Ülemaante. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. VII 2017, ilmumise tähtaeg 31. XII 2017 [aruanne 30. I 2018]. 

  25. Frye, Northrop. Kriitika anatoomia. Tlk Kersti Unt. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 20. II 2020. 

  26. Geertz, Clifford. Kultuuride tõlgendamine. Tlk Tanel Pern. Kirjastus: Tänapäev. Ilmumise tähtaeg 30. IX 2017 [aruanne 30. X 2017]. 

  27. Genette, Gérard. Tekstist teoseni: Valik esseid. Koostaja Marek Tamm, tlk Anti Saar. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Koostatud 22. IX 2014, tõlge kirjastuses 27. XI 2015, ilmumise tähtaeg 1. VIII 2017. 

  28. Gennep, Arnold van. Siirderiitused. Tlk Anti Saar. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. V 2018. 

  29.Goethe, Johann Wolfgang von. Minu elust: Luule ja tõde. Tlk Ilmar Vene. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 7. VIII 2017. 

  30. Gumiljov, Lev. Etnogenees ja Maa biosfäär. Tlk Peeter Villmann. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 3. V 2017, ilmumise tähtaeg 20. V 2018 [aruanne 19. VI 2018]. 

  31. Hamann, Johann Georg. Valitud artiklid. Koostaja Jaan Undusk, tlk Tiiu Relve ja Jaan Undusk. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlgete kinnituskirja tähtaeg 31. VIII 2017. 

  32. *Heidegger, Martin. Teetähiseid: Ettekandeid ja artikleid. Tlk Toomas Lott, Tõnu Luik, Ülo Matjus, saatesõna Ülo Matjus. Kirjastus: Ilmamaa. Muutus tõlkijate koosseis, uus taotlus laekub VIII või XI 2017. 

  33. Herder, Johann Gottfried von. Mõtteid inimkonna ajaloo filosoofiast. Tlk Krista Räni. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 10. V 2017, ilmumise tähtaeg 20. VIII 2018 [aruanne 19. IX 2018]. 

  34. Herder, Johann Gottfried von. Veel üks inimkonna kujunemise ajaloofilosoofia; Käsitlus keele tekkest; Minu 1769. aasta reisipäevik. Tlk Reet Bender. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 1. VIII 2017. 

  35. Herodotos. Ajalugu. Tlk Kaarina Rein. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 23. III 2020. 

  36. *Hobbes, Thomas. Leviaatan. Tõlkija, kommenteerija ja järelsõna Alar Kilp. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Vahetus tõlkija, uus taotlus laekub VIII 2017. 

  37. Hume, David. Uurimus inimarust; Uurimus moraaliprintsiipidest. Tlk Märt Väljataga. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017. 

  38. Jakobson, Roman. Valitud artikleid. Koost. Elin Sütiste ja Peeter Torop. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Koostamine lõpetatud 7. I 2015. 

  39. Kant, Immanuel. Alusepanek kommete metafüüsikale. Tõlkija, saatesõna ja kommenteerija Eduard Parhomenko. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlkija, saatesõna ja kommentaaride autor lubab käsikirja kirjastusele esitada XII 2018. 

  40. Kant, Immanuel. Puhta mõistuse kriitika. Tlk Andres Luure. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlkija lubab tõlke esitada kirjastusele 2017. a lõpul, ilmumise (toimetamise lõpetamise) tähtaeg 1. IX 2018. 

  41. *Kelsen, Hans. Puhas õigusõpetus. Tlk ja saatesõna Hent Kalmo, toimetaja Marju Luts-Sootak. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Sisutoimetamine lõpetatud 2016. a lõpul; uus kirjastus alates 5. VII 2017.  

  42. Keynes, John Maynard. Tööhõive, intressi ja raha üldteooria. Tlk ja saatesõna Alari Purju. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge ja saatesõna kirjastuses 22. II 2017, ilmumise tähtaeg 20. V 2018 [aruanne 19. VI 2018]. 

  43. Khusravi, Nāṣir-e. Kahe tarkuse ühtsus. Tlk, saatesõna ja kommenteerija Kalle Kasemaa. Kirjastus: Ilmamaa. Tlk, saatesõna ja kommentaaride kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2018. 

  44. Kripke, Saul A. Wittgenstein reegleist ja privaatkeelest. Tlk Jaan Kangilaski. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 15. V 2017. 

  45. Lakatos, Imre. Teaduslike uurimisprogrammide metodoloogia. Tlk Elo Kõiv. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. XI 2016. 

  46. Leibniz, Gottfried Wilhelm. Valitud kirjad ja tööd. Koostaja ja saatesõna Ilmar Vene, tlk Margus Ott. Kirjastus: Ilmamaa. Koostatud ja saatesõna kirjastuses 16. VI 2017, tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. XI 2017.  

  47. Mamardašvili, Merab; Aleksandr Pjatigorski. Sümbol ja teadvus. Tlk Silvi Salupere. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. III 2018. 

  48. Mayr, Ernst. Bioloogilise mõtte areng. Tlk Ülo Maiväli. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 5. XII 2014, ilmumise tähtaeg 30. VIII 2015 [toimetamise aruande tähtaeg 29. IX 2015, laekunud 28. IX 2015].  

  49. McLuhan, Marshall. Gutenbergi galaktika. Tlk Toomas Rosin, järelsõna Maarja Ojamaa. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. XII 2018, järelsõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2018. 

  50. Meister Eckhart. Jutlused. Tlk Jaan Undusk. Kirjastus: Varrak. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2018. 

  51. Merleau-Ponty, Maurice. Taju fenomenoloogia. Tlk Mirjam Lepikult, saatesõna Vivian Bohl. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 5. XII 2016, saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017, ilmumise tähtaeg 1. VI 2018 [aruanne 1. VII 2018]. 

  52. Moore, G. E. Principia ethica. Tlk ja saatesõna Jaan Kivistik. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. V 2017, järelsõna kinnituskirja tähtaeg 30. VI 2017.            

  53. Moscovic, Serge. Jumalate loomise mehhanism. Tlk Aija Sprivul ja Ilka Bramban. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. XII 2018. 

  54. Mumford, Lewis. Masina müüt. I. Tlk Hillar Künnapas. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 20. II 2020. 

  55. Nozick, Robert. Anarhia, riik ja utoopia. Tlk Jüri Eintalu. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017. 

  56. Otto, Rudolf. Püha: Irratsionaalsusest jumalaidees ja selle vahekord ratsionaalsusega. Tlk Erki Lind. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 20. VIII 2019. 

  57. *Platon. Valitud teosed II: Protagoras; Gorgias; Menon; Euthydemos; Kratylos; Ion; Theaitetos. Tlk Janika Päll („Gorgias“, ka komm.; „Kratylos“), Jaan Unt („Ion“, komm. Janika Päll), Jaan Unt ja Marju Lepajõe („Protagoras“, komm. Marju Lepajõe), Laura Viidebaum („Euthydemos”), Ivo Volt („Menon“, ka komm.), koostaja ja sisutoimetaja Marju Lepajõe, saatesõna Jaan Kivistik. Kirjastus: Ilmamaa. „Menoni“ tõlge kirjastuses (v.a kommentaarid) 2012, „Theaitetose“ tõlge (sh kommentaarid) kirjastuses 2012. Taotlused ülejäänule esitatakse 2017.  

  58. Propp, Vladimir. Imemuinasjutu ajaloolised juured. Tlk Madis Arukask. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. X 2018. 

  59. Ricoeur, Paul. Loengud ideoloogiast ja utoopiast. Tlk Tanel Pern. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. VII 2017. 

  60. Ricoeur, Paul. Mälu, ajalugu, unustamine. Tlk Marri Amon. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XI 2018. 

  61. Rozanov, Vassili. Meie aja apokalüpsis. Tlk Kaspar Jassa. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 20. II 2020. 

  62. Rousseau, Jean-Jacques. Pihtimused. Tlk Kristiina Ross. Kirjastus: Varrak. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2018. 

  63. Russell, Bertrand. Filosoofia probleemid. Tlk ja saatesõna Bruno Mölder. Kirjastus: Varrak. Tõlge kirjastuses 13. XI 2014, saatesõna kirjastuses 15. V 2017, ilmumise tähtaeg 1. V 2018. 

  64. Ryle, Gilbert. Vaimu mõiste. Tlk Uku Tooming, saatesõnad Julia Tanney ja Uku Tooming. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 16. XII 2016, J. Tanney saatesõna tõlkimise (U. Tooming) kinnituskirja tähtaeg 30. VIII 2017, Uku Toominga saatesõna kinnituskirja tähtaeg 30. VIII 2017, ilmumise tähtaeg 30. VI 2018 [aruanne 30. VII 2018]. 

  65. Said, Edward W. Orientalism. Tlk Raili Marling. Kirjastus: Tänapäev. Tõlge kirjastuses 14. XII 2016.  

  66. *Sartre, Jean-Paul. Mis on kirjandus?. Tlk Tanel Lepsoo. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Vahetus tõlkija, uus taotlus laekub VIII 2017. 

  67. Scholem, Gerschom. Pühakirjast Alkeemiani: Artikleid judaismist. Tlk Anu Põldsam, saatesõna Kalle Kasemaa. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 31. I 2017, saatesõna kirjastuses 16. VI 2017, ilmumise tähtaeg 31. XII 2017 [aruanne 30. I 2018]. 

  68. Schopenhauer, Arthur. Maailm kui tahe ja kujutlus. Tlk Toomas Rosin, saatesõna Jaanus Sooväli, sisutoimetaja Marju Lepajõe. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 7. VI 2016, saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017, ilmumise tähtaeg 20. III 2018 [aruanne 19. IV 2018], sisutoimetamise tähtaeg 31. XII 2017 [aruanne 30. I 2018]. 

  69. Sieyes, Emmanuel. Poliitilised kirjutised. Tlk ja järelsõna Hent Kalmo. Kirjastus: Veljesto. Tõlge kirjastuses 12. XII 2016.  

  70. Singer, Peter. Loomade vabastamine. Tlk Martin Garbuz. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. III 2018. 

  71. Smith, W. C. Religiooni tähendus ja lõpp. Tlk Mihkel Niglas, järelsõna Indrek Peedu. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 31. VIII 2016, saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017. 

  72. Sorokin, Pitrim. Meie ajastu kriis. Tlk Simo Runnel, saatesõna Henn Käärik. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjatuses 11. IV 2017, saatesõna kirjastuses 3. V 2017, ilmumise tähtaeg 31. XII 2017 [aruanne 30. I 2018]. 

  73. Šestov, Lev. Ateena ja Jeruusalemm. Tlk Maarja Kaplinski. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 2. I 2018. 

  74. Šestov, Lev. Hiiobi vaekaussidel. Tlk Ants Paikre. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 15. XI 2017. 

  75. Tšaadajev, Pjotr. Filosoofilised kirjad; Hullumeelse apoloogia. Tlk Maarja Kaplinski, saatesõna Mihhail Lotman, kommenteerija Mihhail Veližev. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 22. I 2016, kommentaaride tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. IX 2017, saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017, ilmumise tähtaeg 1. VI 2018 [aruanne 1. VII 2018]. 

  76. *Voltaire. Filosoofilised kirjad. Tlk Anti Saar, toimetaja Leena Tomasberg. Kirjastus: Varrak. Tõlge kirjastuses 1. III 2012, vahetus toimetaja.  Kirjastaja kinnitusel ilmub XI 2017 või talvel 2017–2018. Toimetamise taotlus esitatakse VIII 2017. 

  77. Wertheimer, Max. Loov mõtlemine. Tlk Toomas Rosin. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017. 

  78. Wittgenstein, Ludvig. Märkmeid (Zettel). Tlk Jaan Kivistik. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. V 2018. 

  79. Wittgenstein, Ludwig. Sinine ja pruun raamat. Tlk Henrik Sova. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 19. VI 2018. 

  80.  Xenophon. Sokratese apoloogia. Meenutused Sokratesest. Pidusöök. Majandamisest. Tlk, kommenteerija ja saatesõna Anne Lill. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke, kommentaaride ja saatesõna kinnituskirja tähtaeg 30. I 2019.


  KIRJASTUSTE JÄRGI

  EESTI KEELE SIHTASUTUS (EKSA) 

  • Descola, Philippe. Teispool loodust ja kultuuri. Tlk Hasso Krull. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. VIII 2018. 
  • Eckermann, Johann Peter. Kõnelused Goethega tema viimastel eluaastatel 1823–1832. Tlk Mati Sirkel. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlge kirjastuses 24. V 2017, ilmumise tähtaeg 31. III 2018 [aruanne 30. IV 2018]. 
  • Fromm, Erich. Põgenemine vabaduse eest. Tlk Tõnu Ülemaante. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. VII 2017, ilmumise tähtaeg 31. XII 2017 [aruanne 30. I 2018]. 
  • Genette, Gérard. Tekstist teoseni: Valik esseid. Koostaja Marek Tamm, tlk Anti Saar. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Koostatud 22. IX 2014, tõlge kirjastuses 27. XI 2015, ilmumise tähtaeg 1. VIII 2017. 
  • Hamann, Johann Georg. Valitud artiklid. Koostaja Jaan Undusk, tlk Tiiu Relve ja Jaan Undusk. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlgete kinnituskirja tähtaeg 31. VIII 2017. 
  • *Hobbes, Thomas. Leviaatan. Tõlkija, kommenteerija ja järelsõna Alar Kilp. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Vahetus tõlkija, uus taotlus laekub VIII 2017. 
  • Hume, David. Uurimus inimarust; Uurimus moraaliprintsiipidest. Tlk Märt Väljataga. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017. 
  • *Sartre, Jean-Paul. Mis on kirjandus?. Tlk Tanel Lepsoo. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Vahetus tõlkija, uus taotlus laekub VIII 2017. 

  ILMAMAA 

  • Aristoteles. Retoorika. Tlk ja kommenteerija Janika Päll. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke ja kommentaaride kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017. 
  • Bahtin, Mihhail. Dostojevski poeetika probleemid. Tlk Enn Siimer ja Aare Pilv. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. X 2017. 
  • Berger, Peter L., Thomas Luckmann. Tegelikkuse sotsiaalne konstrueerimine. Tlk Katre Pärn, Mirjam Parve, Ragne Schults, saatesõna Anti Randviir. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 29. XII 2016, saatesõna kinnituskirja tähtaeg 24. VI 2017, ilmumise tähtaeg 30. IX 2017 [aruanne 30. X 2017]. 
  • Bohr, Niels. Filosoofilised mõtted. Koostaja Piret Kuusk, tlk Laurits Leedjärv ja Piret Kuusk, saatesõna Piret Kuusk. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 29. XI 2016, saatesõna kirjastuses 31. IV 2017, ilmumise tähtaeg 30. XI 2017 [aruanne 30. XII 2017]. 
  • Bultmann, Rudolf. Evangeelium ja eksistents: Valitud esseed. Koost. ja tlk Jaan Lahe. Kirjastus: Ilmamaa. Koostamise kinnituskirja tähtaeg 31. X 2017, tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. III 2018. 
  • Collingwood, R. G. Ajaloo idee; Autobiograafia. Tlk Kristin Sarv. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017. 
  • Comte, Auguste. Positivistlik katekismus. Tlk Ülo Treikelder. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. V 2017. 
  • Dilthey, Wilhelm. Vaimne maailm. Tlk, saatesõna ja kommenteerija Andrus Tool. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge, saatesõna ja kommentaarid kirjastuses 12. XII 2016, ilmumise tähtaeg 31. VIII 2017 [aruanne 30. IX 2017]. 
  • Goethe, Johann Wolfgang von. Minu elust: Luule ja tõde. Tlk Ilmar Vene. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 30. X 2018. 
  • Gumiljov, Lev. Etnogenees ja Maa biosfäär. Tlk Peeter Villmann. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 3. V 2017, ilmumise tähtaeg 20. V 2018 [aruanne 19. VI 2018]. 
  • *Heidegger, Martin. Teetähiseid: Ettekandeid ja artikleid. Tlk Toomas Lott, Tõnu Luik, Ülo Matjus, saatesõna Ülo Matjus. Kirjastus: Ilmamaa. Muutus tõlkijate koosseis, uus taotlus laekub VIII või XI 2017. 
  • Herder, Johann Gottfried von. Mõtteid inimkonna ajaloo filosoofiast. Tlk Krista Räni. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 10. V 2017, ilmumise tähtaeg 20. VIII 2018 [aruanne 19. IX 2018]. 
  • Herder, Johann Gottfried von. Veel üks inimkonna kujunemise ajaloofilosoofia; Käsitlus keele tekkest; Minu 1769. aasta reisipäevik. Tlk Reet Bender. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. VII 2017. 
  • Herodotos. Ajalugu. Tlk Kaarina Rein. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 23. III 2020. 
  • Kant, Immanuel. Alusepanek kommete metafüüsikale. Tõlkija, saatesõna ja kommenteerija Eduard Parhomenko. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlkija, saatesõna ja kommentaaride autor lubab käsikirja kirjastusele esitada XII 2018. 
  • Kant, Immanuel. Puhta mõistuse kriitika. Tlk Andres Luure. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlkija lubab tõlke esitada kirjastusele 2017. a lõpul, ilmumise (toimetamise lõpetamise) tähtaeg 1. IX 2018. 
  • Keynes, John Maynard. Tööhõive, intressi ja raha üldteooria. Tlk ja saatesõna Alari Purju. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge ja saatesõna kirjastuses 22. II 2017, ilmumise tähtaeg 20. V 2018 [aruanne 19. VI 2018]. 
  • Khusravi, Nāṣir-e. Kahe tarkuse ühtsus. Tlk, saatesõna ja kommenteerija Kalle Kasemaa. Kirjastus: Ilmamaa. Tlk, saatesõna ja kommentaaride kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2018. 
  • Leibniz, Gottfried Wilhelm. Valitud kirjad ja tööd. Koostaja ja saatesõna Ilmar Vene, tlk Margus Ott. Kirjastus: Ilmamaa. Koostatud ja saatesõna kirjastuses 16. VI 2017, tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. XI 2017. 
  • McLuhan, Marshall. Gutenbergi galaktika. Tlk Toomas Rosin, järelsõna Maarja Ojamaa. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. XII 2018, järelsõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2018. 
  • Merleau-Ponty, Maurice. Taju fenomenoloogia. Tlk Mirjam Lepikult, saatesõna Vivian Bohl. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 5. XII 2016, saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017, ilmumise tähtaeg 1. VI 2018 [aruanne 1. VII 2018]. 
  • Moore, G. E. Principia ethica. Tlk ja saatesõna Jaan Kivistik. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. V 2017, järelsõna kinnituskirja tähtaeg 30. VI 2017. 
  • Mumford, Lewis. Masina müüt. I. Tlk Hillar Künnapas. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 20. II 2020. 
  • Nozick, Robert. Anarhia, riik ja utoopia. Tlk Jüri Eintalu. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017. 
  • *Platon. Valitud teosed II: Protagoras; Gorgias; Menon; Euthydemos; Kratylos; Ion; Theaitetos. Tlk Janika Päll („Gorgias“, ka komm.; „Kratylos“), Jaan Unt („Ion“, komm. Janika Päll), Jaan Unt ja Marju Lepajõe („Protagoras“, komm. Marju Lepajõe), Laura Viidebaum („Euthydemos”), Ivo Volt („Menon“, ka komm.), koostaja ja sisutoimetaja Marju Lepajõe, saatesõna Jaan Kivistik. Kirjastus: Ilmamaa. „Menoni“ tõlge kirjastuses (v.a kommentaarid) 2012, „Theaitetose“ tõlge (sh kommentaarid) kirjastuses 2012. Taotlused ülejäänule esitatakse 2017.  
  • Propp, Vladimir. Imemuinasjutu ajaloolised juured. Tlk Madis Arukask. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. X 2018. 
  • Rozanov, Vassili. Meie aja apokalüpsis. Tlk Kaspar Jassa. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 20. II 2020. 
  • Scholem, Gerschom. Pühakirjast Alkeemiani: Artikleid judaismist. Tlk Anu Põldsam, saatesõna Kalle Kasemaa. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 31. I 2017, saatesõna kirjastuses 16. VI 2017, ilmumise tähtaeg 31. XII 2017 [aruanne 30. I 2018]. 
  • Schopenhauer, Arthur. Maailm kui tahe ja kujutlus. Tlk Toomas Rosin, saatesõna Jaanus Sooväli, sisutoimetaja Marju Lepajõe. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 7. VI 2016, saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017, ilmumise tähtaeg 20. III 2018 [aruanne 19. IV 2018], sisutoimetamise tähtaeg 31. XII 2017 [aruanne 30. I 2018]. 
  • Sorokin, Pitrim. Meie ajastu kriis. Tlk Simo Runnel, saatesõna Henn Käärik. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 11. IV 2017, saatesõna kirjastuses 3. V 2017, ilmumise tähtaeg 31. XII 2017 [aruanne 30. I 2018]. 
  • Šestov, Lev. Ateena ja Jeruusalemm. Tlk Maarja Kaplinski. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 2. I 2018. 
  • Šestov, Lev. Hiiobi vaekaussidel. Tlk Ants Paikre. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 15. XI 2017. 
  • Tšaadajev, Pjotr. Filosoofilised kirjad; Hullumeelse apoloogia. Tlk Maarja Kaplinski, saatesõna Mihhail Lotman, kommenteerija Mihhail Veližev. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 22. I 2016, kommentaaride tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. IX 2017, saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017, ilmumise tähtaeg 1. VI 2018 [aruanne 1. VII 2018]. 
  • Wertheimer, Max. Loov mõtlemine. Tlk Toomas Rosin. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017. 
  • Wittgenstein, Ludvig. Märkmeid (Zettel). Tlk Jaan Kivistik. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. V 2018. 
  • Wittgenstein, Ludwig. Sinine ja pruun raamat. Tlk Henrik Sova. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 19. VI 2018. 

  TARTU ÜLIKOOLI KIRJASTUS 

  • Adorno, Theodor. Uue muusika filosoofia. Tlk Jaan Ross, järelsõna Tarmo Jüristo; toimetaja Katrin Kern, erialatoimetaja Mart Jaanson. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 28. VII 2016; saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2016; ilmumise tähtaeg 31. III 2018 [aruanne 30. IV 2018]. 
  • Ayer, Alfred. Keel, tõde ja loogika. Tlk Tiiu Hallap. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 14. VI 2017. 
  • Bateson, Gregory. Sammud vaimu ökoloogia poole. Tlk Tanel Pern ja Silver Rattasepp. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 2. I 2018. 
  • Bioeetika võtmetekste. Koostaja Kadri Simm, tlk Kalle Hein. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Koostatud 24. VIII 2016, tõlke kinnituskirja tähtaeg 20. V 2017. 
  • Cicero, Marcus Tullius. Jumalate loomusest. Tõlkija, kommenteerija ja saatesõna Ivo Volt. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke, kommentaaride ja saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. V 2018. 
  • Curtius, Ernst Robert. Euroopa kirjandus ja ladina keskaeg. Tlk Neeme Näripä. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. VI 2018. 
  • Durkheim, Émile. Religioosse elu põhivormid. Tlk Mariina Viia. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. VIII 2017. 
  • Eliade, Mircea. Šamanism. Tlk Mirjam Lepikult. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 30. IX 2017. 
  • Frye, Northrop. Kriitika anatoomia. Tlk Kersti Unt. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 20. II 2020. 
  • Gennep, Arnold van. Siirderiitused. Tlk Anti Saar. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. V 2018. 
  • Jakobson, Roman. Valitud artikleid. Koost. Elin Sütiste ja Peeter Torop. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Koostamine lõpetatud 7. I 2015. 
  • Kelsen, Hans. Puhas õigusõpetus. Tlk ja saatesõna Hent Kalmo, toimetaja Marju Luts-Sootak. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Sisutoimetamine lõpetatud 2016. a lõpul; uus kirjastus alates 5. VII 2017.
  • Kripke, Saul A. Wittgenstein reegleist ja privaatkeelest. Tlk Jaan Kangilaski. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 15. V 2017. 
  • Lakatos, Imre. Teaduslike uurimisprogrammide metodoloogia. Tlk Elo Kõiv. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. XI 2016. 
  • Mamardašvili, Merab; Aleksandr Pjatigorski. Sümbol ja teadvus. Tlk Silvi Salupere. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. III 2018. 
  • Mayr, Ernst. Bioloogilise mõtte areng. Tlk Ülo Maiväli. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 5. XII 2014, ilmumise tähtaeg 30. VIII 2015 [toimetamise aruande tähtaeg 29. IX 2015, laekunud 28. IX 2015]. 
  • Moscovic, Serge. Jumalate loomise mehhanism. Tlk Aija Sprivul ja Ilka Bramban. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. XII 2018. 
  • Otto, Rudolf. Püha: Irratsionaalsusest jumalaidees ja selle vahekord ratsionaalsusega. Tlk Erki Lind. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 20. VIII 2019. 
  • Ricoeur, Paul. Loengud ideoloogiast ja utoopiast. Tlk Tanel Pern. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. VII 2017. 
  • Ricoeur, Paul. Mälu, ajalugu, unustamine. Tlk Marri Amon. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XI 2018. 
  • Ryle, Gilbert. Vaimu mõiste. Tlk Uku Tooming, saatesõnad Julia Tanney ja Uku Tooming. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 16. XII 2016, J. Tanney saatesõna tõlkimise (U. Tooming) kinnituskirja tähtaeg 30. VIII 2017, Uku Toominga saatesõna kinnituskirja tähtaeg 30. VIII 2017, ilmumise tähtaeg 30. VI 2018 [aruanne 30. VII 2018]. 
  • Singer, Peter. Loomade vabastamine. Tlk Martin Garbuz. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. III 2018. 
  • Smith, W. C. Religiooni tähendus ja lõpp. Tlk Mihkel Niglas, järelsõna Indrek Peedu. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 31. VIII 2016, saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017.
  • Xenophon. Sokratese apoloogia. Meenutused Sokratesest. Pidusöök. Majandamisest. Tlk, kommenteerija ja saatesõna Anne Lill. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke, kommentaaride ja saatesõna kinnituskirja tähtaeg 30. I 2019.

  TÄNAPÄEV 

  • Adorno, Theodor. Minima moralia. Tlk ja kommenteerija Mari Tarvas, saatesõna ja sisutoimetamine Eduard Parhomenko. Kirjastus: Tänapäev. Tõlge kirjastuses 31. I 2014, kirjastaja kinnitusel sisutoimetamise tähtaeg 31. XII 2017, toimetamise ja trükiettevalmistuse tähtaeg 30. IV 2018, ilmub 2018. aasta II või III kvartalis. 
  • Geertz, Clifford. Kultuuride tõlgendamine. Tlk Tanel Pern. Kirjastus: Tänapäev. Ilmumise tähtaeg 30. IX 2017 [aruanne 30. X 2017]. 
  • Said, Edward W. Orientalism. Tlk Raili Marling. Kirjastus: Tänapäev. Tõlge kirjastuses 14. XII 2016.

  VARRAK 

  • Bahtin, Mihhail. Valitud teosed: „Teo filosoofiast“, „Kunst ja vastutus“, „Marksism ja keelefilosoofia“, „Freudism“. Tlk Inta Soms, saatesõna Peeter Torop, toimetaja Kajar Pruul. Kirjastus: Varrak. Tõlge kirjastuses 12. I 2009. Kirjastaja teatel on köite toimetamistähtaeg 1. IV 2018. 
  • Diderot, Denis. Filosoofilised dialoogid („Rameau vennapoeg“, „Näitleja paradoks“, „D’Alembert’i unenägu“ (+ 2 lisadialoogi), „Filosoofi vestlus marssal de *** prouaga“). Tlk Indrek Koff („D’Alembert’i unenägu“ (+ kaks lisadialoogi), „Filosoofi vestlus marssal de *** prouaga“), Mirjam Lepikult („Näitleja paradoks“), Andres Raudsepp („Rameau vennapoeg“), koostaja, kommenteerija, järelsõnastaja ja toimetaja Marek Tamm. Kirjastus: Varrak. Tõlked toimetuses 2007–2008, kirjastaja kinnitusel ilmub 2018. a mais. 
  • Meister Eckhart. Jutlused. Tlk Jaan Undusk. Kirjastus: Varrak. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2018. 
  • Rousseau, Jean-Jacques. Pihtimused. Tlk Kristiina Ross. Kirjastus: Varrak. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2018. 
  • Russell, Bertrand. Filosoofia probleemid. Tlk ja saatesõna Bruno Mölder. Kirjastus: Varrak. Tõlge kirjastuses 13. XI 2014, saatesõna kirjastuses 15. V 2017, ilmumise tähtaeg 1. V 2018. 
  • *Voltaire. Filosoofilised kirjad. Tlk Anti Saar, toimetaja Leena Tomasberg. Kirjastus: Varrak. Tõlge kirjastuses 1. III 2012, vahetus toimetaja. Kirjastaja kinnitusel ilmub XI 2017 või talvel 2017–2018. Toimetamise taotlus esitatakse VIII 2017.

  EYS VELJESTO 

  • Badiou, Alain. Eetika: Essee kurjuse mõistmisest. Tlk Anti Saar, saatesõna ja toimetaja Jüri Lipping. Kirjastus: EYS Veljesto. Tõlge kirjastuses 7. VII 2009, saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. VII 2017, ilmumise tähtaeg 31. VII 2017.  
  • Sieyes, Emmanuel. Poliitilised kirjutised. Tlk ja järelsõna Hent Kalmo. Kirjastus: EYS Veljesto. Tõlge kirjastuses 12. XII 2016.

  Meie missioon

  Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

  Loe rohkem Kultuurkapitali kohta