Avatud Eesti Raamatu sarjas ilmunud raamatud

1994. aastast kuni 2017. aasta 26. aprillini on ilmunud 185 teost (raamatuid 193),  

  • sh neli teost 2., parandatud trükis (Aristoteles. Nikomachose eetika (1996/2007); Heidegger, Martin. Sissejuhatus metafüüsikasse (1996/1999); Seneca, Lucius Annaeus, noorem. Moraalikirjad Luciliusele (1996/2008); Unamuno, Miguel de. Inimeste ja rahvaste traagilisest elutundest (1996/2008);

  • ja neli teost kahes köites (Popper, Karl. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. I–II (2010, 2011);
    Smith, Adam. Uurimus riikide rikkuse iseloomust ja põhjustest. I–II (2005); Spengler, Oswald.
    Õhtumaa allakäik: maailma-ajaloo morfoloogia piirjooned. I–II (2012); Gibbon, Edward.
    Rooma impeeriumi allakäigu ja languse ajalugu. I–II (2016). 

Järgnevalt on toodud nende jagunemine a) autori, b) ilmumisaasta ja c) kirjastuse järgi.

   
2017. a II vooru taotluste esitamise tähtaeg on 22. mail.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta